Archiwum tagów: przeciwdziałanie korupcji

KNAB, łotewskie Biuro Zapobiegania i Walki z Korupcją udostępniło specjalną aplikację do zgłaszania przypadków korupcji, konfliktu interesów i naruszeń przepisów związanych z finansowaniem partii politycznych. Aplikacja “Ziņo KNAB!” (łot. „Zgłoś (do) KNAB”) pierwotnie powstała w celu zgłaszania nadużyć przepisów związanych z finansowaniem kampanii wyborczej. KNAB zachęcał mieszkańców Łotwy do korzystania z niej w trakcie wyborów parlamentarnych […]


Arabia Saudyjska podejmuje kolejne kroki w walce z korupcją. Zmieniono przepisy ograniczające możliwości ścigania skorumpowanych urzędników państwowych. Królestwo Arabii Saudyjskiej – kraj który do niedawna słynął głównie z wysokich temperatur, eksportu ropy i surowych przepisów prawa zaczyna coraz częściej pojawiać się również w kontekście antykorupcyjnym. W rankingu Indeks Percepcji Korupcji za 2017 rok opublikowanym przez […]


W projekcie ustawy o jawności życia publicznego nałożono na średnich i dużych przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie wprowadzania i funkcjonowania procedur antykorupcyjnych. Nowe zadania obejmują m.in. wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapobieganie finansowaniu łapówek z firmowych pieniędzy. Warto podkreślić, że samo wprowadzenie procedur nie jest wystarczające do spełnienia obowiązku ustawowego. Jeśli stosowane rozwiązanie okaże się […]


Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie raportowania niefinansowego zostały przyjęte 26 czerwca br. Dokument stanowi podpowiedź dla spółek, na które ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. Oprócz raportowania na temat działań w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, spółki będą zobowiązane również do publikacji informacji o sprawach pracowniczych, środowiskowych, społecznych i prawach człowieka. Wytyczne kierunkowe […]


W połowie kwietnia rządowa agencja SPRING ogłosiła przyjęcie w Singapurze normy SS ISO 37001. To już druga w tym miesiącu publikacja krajowej wersji nowego standardu antykorupcyjnego. Agencja SPRING działa z ramienia Ministerstwa Handlu i Przemysłu, a jej głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju firm z Singapuru oraz budowanie zaufania do produktów i usług oferowanych przez rodzimą […]


CBA opublikowało raport dotyczący zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce. „Mapa korupcji” powstała we współpracy CBA z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Prokuraturą Generalną, Policją, ABW, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Służbą Celną i Służbą Więzienną. Dotyczy 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu w Polsce, w roku 2015 zarejestrowano blisko 18 tys. przypadków przestępstw o charakterze korupcyjnym. Połowa […]


Najwyższa Izba Kontroli włączyła się w promocję międzynarodowych standardów pomocnych w walce z korupcją – ISSAI 5700 (Guideline for the Audit of Corruption Prevention). ISSAI 5700 szczegółowo opisuje jakie są, zdaniem INTOSAI, najlepsze praktyki zapobiegania zjawiskom o charakterze korupcyjnym. We wstępie opisane zostało samo zjawisko korupcji, jego przyczyny oraz skutki. Następnie w siedmiu rozdziałach omówione […]


Fundacja Batorego przygotowała raport z wdrażania w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Wynika z niego, że spośród 15 kluczowych artykułów konwencji wdrożono u nas zaledwie sześć. Konwencja NZ przeciwko korupcji została podpisana przez Polskę w 2003 roku a ratyfikowana w 2006. Dotychczas nie wdrożono trzech przepisów konwencji a sześć tylko częściowo – wynika z […]