Archiwum tagów: prawo

Organy nadzorcze przeprowadzające ocenę ryzyk zagrażających instytucjom finansowym nadal dostrzegają istotne nieprawidłowości w systemach zarządzania compliance w organizacjach. Wadliwie przygotowane polityki wewnętrzne, niespójne oceny ryzyka, przypisywanie niewłaściwych obowiązków dyrektorom ds. zgodności lub luki w tym zakresie, braki kadrowe i niekompetencja pracowników – to tylko część ze wskazanych słabości. Wspólne zespoły nadzorcze złożone z organów nadzoru […]


Frankowicze stali się obiektem polowania nieuczciwych handlarzy. Krążą po kancelariach prawnych oferując dane osobowe osób, które zaciągnęły kredyty we frankach. Proceder nasilił się po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w sprawie kredytu frankowego Orzeczenie TSUE dotyczy indywidualnej sprawy państwa Dziubaków z Warszawy. Trybunał znalazł w ich umowie z bankiem niedozwolone zapisy i uznał, że […]


Biała lista podatników VAT działa już od września zeszłego roku. Jednak od początku 2020 roku pojawiły się sankcje. Za przelanie pieniędzy na rachunek spoza listy grozi brak możliwości doliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Nabywca może też solidarnie odpowiadać za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej VAT. Biała lista podatników VAT miała być ułatwieniem dla […]


Ogłoszenia o pracy mają obowiązkowo zawierać informację o proponowanej płacy. Projekt ustawy przewidującej taki obowiązek wpłynął do laski marszałkowskiej. Pomysł spotkał się z krytyką miedzy innymi ze strony organizacji pracodawców. Płaca w Polsce jest tabu. Bardzo rzadko ogłoszenia o pracy zawierają wysokość proponowanej na danym stanowisku płacy. Zdarza się, że w wewnętrznych regulaminach firmy zastrzegają, […]


Anna Delvey przez lata zwodziła nowojorskie elity, hotele a nawet instytucje finansowe. Szacuje się, że łącznie udało jej się wyłudzić około 275 tysięcy dolarów. Ta historia idealnie obrazuje, że nie wszystko jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Dwudziestokilkuletnia Anna Delvey po raz pierwszy zawitała w Nowym Jorku w 2013 roku. Od razu przebojem […]


Końcówka minionego roku przyniosła długo wyczekiwane rozwiązanie prawne dla unijnych sygnalistów. Wdrożona dyrektywa z założenia ma nie tylko zapewnić takim osobom anonimowość, ale i szeroko pojętą ochronę, co nie jest na ten moment zagwarantowane we wszystkich krajach spoza Unii Europejskiej. Nowo wprowadzone rozwiązania legislacyjne w Polsce i na Ukrainie 16 grudnia 2019 r. polscy sygnaliści […]


UK Bribery Act obowiązuje dopiero od lipca 2011 roku. Wcześniej przez lata w Wielkiej Brytanii trwały spory i dyskusje na temat nowego prawa antykorupcyjnego. Obowiązujące rozwiązania były archaiczne, pochodziły z przełomu XIX i XX wieku. Obecne prawo jest uważane za jedno z najsurowszych na świecie. Szeroki zakres stosowania, eksterytorialny charakter oraz surowe kary dla organizacji […]


Naczelna Izba Lekarska ma wątpliwości, co do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Zdaniem organizacji rozwiązania zawarte w projekcie grożą ujawnieniem osobom nieuprawnionym tajemnicy lekarskiej. Planowane rozporządzenie przewiduje umieszczanie na paragonie fiskalnym nazwy usługi medycznej, co ma pozwolić na jej jednoznaczną identyfikację. To zdaniem NIL oznacza, że osoby nieuprawnione, czyli […]