Archiwum tagów: prawo

Automatyczne rozpoznawanie twarzy bywa zwyczajnie wygodne albo przydatne, jak na przykład przy odblokowywaniu telefonu czy ściganiu przestępców. Może też służyć masowej inwigilacji obywateli i łamaniu zasad demokracji. Wystarczy, że nasza twarz znajdzie się w zasięgu kamerki smartfona i telefon automatycznie się odblokowuje. To bardzo wygodne narzędzie. Ale ten sam smartfon może posłużyć policji w szybkiej […]


Zgodnie z informacjami medialnymi Ministerstwo Sprawiedliwości odświeżyło projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który wkrótce znajdzie się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Istotną różnicą w porównaniu z poprzednim projektem jest objęcie planowanymi regulacjami wyłącznie dużych przedsiębiorstw czyli zatrudniających ponad 250 osób. O kolejnych wersjach poprzedniego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pisaliśmy wielokrotnie w 2018 […]


Praca zdalna jest w Polsce nieuregulowana prawnie – stwierdza tygodnik Polityka. Legalna jest tylko, dlatego, że przewiduje ją tarcza 4.0 ale nie ma tam wielu potrzebnych pracownikom i firmom przepisów. A nawet tych przepisów za chwilę nie będzie, bo czwartego września kończy się ich żywot. Kolejne przepisy zwane tarczami antykryzysowymi były uchwalane szybko, bo taka […]


Mamy niewydolny system recyclingu i innych metod przerabiania śmieci. Mieszkańcy płacą coraz więcej za odbiór mimo, że wprowadzono segregację na pięć frakcji. Producentom opakowań nie zależy na przetwarzaniu swoich produktów, bo praktycznie nie płacą za wprowadzanie ich do obrotu – zwraca uwagę Polityka. Co chwila wybuchają nowe afery śmieciowe. Ostatnio media obiegła informacja, że w […]


Wbrew pozorom praca zdalna nie jest zjawiskiem nowym. Jej różne formy pojawiały się na rynku międzynarodowym już od końca lat osiemdziesiątych. W tym kontekście nie trzeba jej demonizować. Nowa jest natomiast skala, a w zasadzie już powszechność tego zjawiska i błyskawiczne tempo, w jakim zostało przeprowadzone. Oba te czynniki były naturalnie reakcją na pandemię COVID-19 […]


Polska nie ma żadnego systemowego rozwiązania, które eliminowałoby z ruchu drogowego złom sprowadzany z zagranicy. Teoretycznie samochód musi być zdolny do tego żeby wjechać do Polski na własnych kołach. Ale to tylko teoria. Wjeżdżają na kołach lawet kompletnie zniszczone wraki. Biznes jest prosty i opłacalny. Na przykład dwuletniego małego Japończyka można sprzedać w Polsce za […]


Celem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Aby go zrealizować, w rejestrze gromadzone są informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami, którzy zwani są beneficjentami rzeczywistymi. Jedna spółka może mieć jednego lub więcej beneficjentów. Szacuje się, iż obowiązek rejestracji i informowania o każdorazowej zmianie beneficjentów rzeczywistych […]


Wszystkie podmioty, które chcą współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym muszą zawrzeć z nim Pakt uczciwości. Jest to sformułowany przez EBI zestaw zobowiązań, które musi przyjąć podmiot. Ma też obowiązek ujawnienia wcześniejszych naruszeń zasad, jakich się dopuścił. Pakt uczciwości jest częścią Przewodnika po zamówieniach dla finansowanych projektów. Jest to zobowiązanie, że startujący w przetargu oferent nie będzie […]