Archiwum tagów: pranie pieniędzy

Jak wynika z opublikowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sprawozdania z działalności za poprzedni rok liczba złożonych zawiadomień o transakcjach podejrzanych była niższa niż w latach 2016-2017. Odpowiadała poziomowi z roku 2015. Zwiększyła się natomiast liczba zawiadomień przesłanych przez GIIF do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. W 2018 roku GIIF otrzymał […]


13 grudnia br. odbyła się konferencja – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków organizowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI). EY był Partnerem Generalnym wydarzenia. Tematem przewodnim konferencji – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków były kwestie związane z bieżącymi trendami w bankowości, ryzykiem transakcji finansowych i wdrażaniem zmodernizowanych regulacji prawnych. W tym celu zaproszono […]


Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („ustawa AML”) obowiązuje od 13 lipca 2018 roku, jednak wdrożenie niektórych obowiązków odroczono, dając czas na dostosowanie. Już za miesiąc mija termin na spełnienie jednego z nich. Jak pisaliśmy na blogu, do największych zmian legislacyjnych można zaliczyć wprowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych, zmianę definicji […]


Czołowi ekonomiści twierdzą, ze Bitcoin zmierza ku upadkowi. Wykończą go państwowi regulatorzy. Tylko dlatego nie stało się to dotychczas, że rynek Bitcoina jest stosunkowo mały i nie zagraża interesom państw i wielkich banków. Joseph Stiglitz, Nouriel Roubini i Kenneth Rogoff zgodnie twierdzą w rozmowie z Financial News , że Bitcoin upadnie. Ma o tym świadczyć […]


Zaczyna się współpraca regulatorów finansowych mająca na celu wyeliminowanie zagrożeń, jakie ich zdaniem niosą kryptowaluty. Chodzi między innymi o pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa, czy unikanie opodatkowania. Kryptowaluty pozostają poza kontrolą państw i instytucji międzynarodowych. Niesie to ze sobą, zdaniem regulatorów, szereg niebezpieczeństw transgranicznych. Kryptowaluty można dowolnie przesyłać między granicami, ich anonimowi posiadacze mogą ukrywać […]


14 maja 2018 Rada Unii Europejskiej przyjęła projekt nowelizacji europejskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (tzw. V Dyrektywa AML). Głównym założeniem projektu jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej warunków do sprawnej wymiany informacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dla instytucji obowiązanych w Polsce jeszcze nie upłynął termin na dostosowanie się […]


Dziewiątego kwietnia na stronie rządowego centrum legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (anti-money laundering – AML). Chodzi o whistleblowing. Projekt ten, wspólne z ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku wynika z dostosowania do tzw. IV Dyrektywy AML określającej wymogi, […]


„Azerbejdżańska pralnia” to kolejny ujawniony przez OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) zaawansowany mechanizm prania pieniędzy. Nowa afera wyszła na jaw krótko po ucichnięciu poprzedniej, związanej z globalną (rosyjską) pralnią. Jej wartość szacowano na 20 miliardów dolarów. Nazwa schematu „azerbejdżańska pralnia” pochodzi od źródła pochodzenia pieniędzy. Śledztwo dziennikarskie powiązało je z rządzącymi elitami Azerbejdżanu. […]