Archiwum tagów: NIK

Budżet państwa traci miliony przez nieskuteczne dochodzenie należności z tytułu mandatów karnych – informuje w raporcie NIK. Pomimo zmiany systemu egzekwowania należności jest tylko gorzej. Izba proponuje uzależnienie skreślenia punktów karnych naliczanych kierowcom z wcześniejszym zapłaceniem mandatu. Nie ma żadnych dotkliwych następstw dla osób niepłacących mandatów karnych. W związku z tym cześć ukaranych z zasady […]


Nielegalny hazard nadal wymaga kontroli państwa – wynika z raportu NIK. Z respektowaniem prawa jest lepiej, legalny hazard się rozwija, ale cały czas duża część graczy korzysta z nielegalnych zagranicznych serwisów. W 2016 roku znowelizowano ustawę o grach hazardowych. W jej wyniku ograniczono nielegalny hazard, ale on nie zniknął. W ciągu trzech lat nałożono 25 […]


NIK przeprowadziła kontrolę działania w skarbówce JPK VAT. Samo narzędzie i na przykład stabilność systemu z nim związanego izba oceniła pozytywnie. Uznała natomiast, że potencjał drzemiący w rozwiązaniu był słabo wykorzystany przynajmniej w okresie jego wdrażania. JPK VAT został wprowadzony 1 lipca 2016 roku. Na początku obowiązek sporządzania go objął tylko duże przedsiębiorstwa. Z czasem […]


NIK zbadał działanie stref płatnego parkowania w kilkunastu różnej wielkości miastach. Znalazł cały szereg nieprawidłowości, jak na przykład bezprawnie pobierane opłaty, ale też anulowane kary z naruszeniem prawa. Przetwarzanie danych osobowych bez upoważnień i źle oznakowane strefy płatnego parkowania. Niektóre uchybienia mogą podważać legalność uzyskiwanych przez miasta dochodów. Strefy płatnego parkowania powstały w miastach głównie […]


Nie ma w Polsce skutecznego systemu zbierania zużytych baterii – stwierdza raport NIK. Zbierające je firmy są poza kontrolą. Kraje UE powinny od września 2016 roku zbierać minimum 45% zużytych baterii. W Polsce w 2016 roku zbierano według szacunków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 39% baterii. NIK ocenia jednak te dane, jako nierzetelne. Państwa UE mają […]


Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcję rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Kontrola ta została wykonana w związku z pojawieniem się informacji medialnych, wskazujących m.in. na niewielkie wykorzystanie środków dostępnych w ramach programu. Chodziło o okres przed nowelizacją ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Zakwestionowano również korzystny wpływ programu na obniżenie deficytu mieszkaniowego. Kontrola NIK […]


Raport NIK uznaje, że szara strefa jest jednym z największych zagrożeń dla legalnie działających firm. Podmioty unikające płacenia podatków lub niezachowujące norm jakościowych są w stanie zaoferować konsumentom bardziej konkurencyjne ceny produktów lub usług niż uczciwi przedsiębiorcy. Gospodarka cienia ma też niekorzystny wpływ na budżet państwa. W opinii ekspertów, szara strefa jest szczególnie istotnym problemem […]


Próby zachęcenia administracji rządowej, aby częściej wykorzystywała klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. NIK zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości występujących przy ich stosowaniu. Brak jest m.in. odpowiedniego nadzoru nad realizacją umów oraz brak ocen skutków społecznych wywołanych zastosowaniem tych klauzul. Klauzule społeczne to określenie odstępstw od ogólnych zasad dotyczących trybu i procedur […]