Archiwum tagów: NIK

Nie ma w Polsce skutecznego systemu zbierania zużytych baterii – stwierdza raport NIK. Zbierające je firmy są poza kontrolą. Kraje UE powinny od września 2016 roku zbierać minimum 45% zużytych baterii. W Polsce w 2016 roku zbierano według szacunków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 39% baterii. NIK ocenia jednak te dane, jako nierzetelne. Państwa UE mają […]


Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcję rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Kontrola ta została wykonana w związku z pojawieniem się informacji medialnych, wskazujących m.in. na niewielkie wykorzystanie środków dostępnych w ramach programu. Chodziło o okres przed nowelizacją ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Zakwestionowano również korzystny wpływ programu na obniżenie deficytu mieszkaniowego. Kontrola NIK […]


Raport NIK uznaje, że szara strefa jest jednym z największych zagrożeń dla legalnie działających firm. Podmioty unikające płacenia podatków lub niezachowujące norm jakościowych są w stanie zaoferować konsumentom bardziej konkurencyjne ceny produktów lub usług niż uczciwi przedsiębiorcy. Gospodarka cienia ma też niekorzystny wpływ na budżet państwa. W opinii ekspertów, szara strefa jest szczególnie istotnym problemem […]


Próby zachęcenia administracji rządowej, aby częściej wykorzystywała klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. NIK zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości występujących przy ich stosowaniu. Brak jest m.in. odpowiedniego nadzoru nad realizacją umów oraz brak ocen skutków społecznych wywołanych zastosowaniem tych klauzul. Klauzule społeczne to określenie odstępstw od ogólnych zasad dotyczących trybu i procedur […]


System Rejestrów Państwowych nie jest dostatecznie zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem – wynika z raportu NIK. Baza zawiera bardzo istotne dane o obywatelach jak: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zameldowania czy stan cywilny – zauważa izba. Jak wynika z kontroli NIK tworząc System Rejestrów Państwowych nie zadbano o kompleksowe zorganizowanie i uregulowanie kwestii bezpieczeństwa danych. Polityka […]


Samorządy zadłużają się w parabankach wynika z raportu NIK. Według izby społeczności lokalne ponoszą przez to sporo wyższe koszty pozyskania pieniędzy niż w przypadku normalnych kredytów bankowych czy emisji obligacji. Pożyczki w parabankach pozwalają samorządom ominąć mechanizmy ostrożnościowe i pozyskać środki na projekty unijne czy kontynuowanie inwestycji. Jednak prowadzi to do nadmiernego zadłużenia, a w […]


Państwo działało nieskutecznie i opieszale w przypadku patologii towarzyszących outsourcingowi pracowniczemu – informuje w raporcie NIK. Pomimo sygnałów o nieprawidłowościach organy państwa nie zapobiegły na przykład niepłaceniu składek ZUS za pracowników. NIK zwraca uwagę, że nie ma prawa pozwalającego szybko i skutecznie zwalczać nieprawidłowości mogące towarzyszyć outsourcingowi pracowniczemu. Zwłaszcza, gdy outsourcing z założenia miał służyć […]


Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 został wdrożony zgodnie z założeniami, ale z opóźnieniem – wynika z raportu NIK. Zabrakło też między innymi szczegółowych harmonogramów i szwankowała wymiana informacji. Program zgodnie z założeniami skupiony był na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. Dobrze działała struktura wdrażania programu: koordynatorzy, […]