Archiwum tagów: nadużycia gospodarcze

13 grudnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana kolejna już wersja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, datowana na 5 grudnia 2018 r.  Projekt zawiera kilka istotnych zmian w porównaniu z poprzednimi wersjami. Więcej czasu Najistotniejszą zmianą w projekcie ustawy, przynajmniej w krótkiej perspektywie,  jest wydłużone vacatio […]


Drugiego października w Luksemburgu odbyło się spotkanie ministrów finansów UE. Osiągnięto na nim porozumienie w sprawie szeregu kwestii związanych z funkcjonowaniem unijnego systemu podatku VAT. Wspólny podatek od wartości dodanej (VAT) jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów w UE. W 2015 r. kwota pobrana z tytułu tego podatku wyniosła przeszło bilion euro. To aż siedem procent […]


Transakcje M&A, czyli fuzje i przejęcia spółek niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw na różnych etapach ich realizacji. O możliwych zagrożeniach i dobrych praktykach związanych z takimi transakcjami mówiono podczas seminarium przeprowadzonego przez EY 20 września br. w Warszawie. Proces kupowania spółki niesie ze sobą wiele ryzyk między innymi, wynikających z faktu, iż jest rozciągnięty w […]


Szara strefa w polskiej gospodarce znacząco się kurczy. Ciągle jest jednak stanowi ona blisko piątą część naszej gospodarki. Wszyscy na tym tracimy. Nie bierzemy rachunku w warsztacie samochodowym, u fryzjera, w pralni. Czasem bez tego papierka płacimy mniej. Z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba to korzyść. Z punktu widzenia całej gospodarki to mniej pieniędzy na […]


Podmioty będące stronami przejmującymi będą mogły korzystać z możliwości ograniczania odpowiedzialności za przeszłe grzechy przejętych podmiotów. Pod koniec lipca 2018 r. w Waszyngtonie odbyło się IX Światowe Forum na temat przestrzegania przepisów antykorupcyjnych organizowane przez American Conference Institute. Podczas konferencji miał swoje wystąpienie również Zastępca Prokuratora Generalnego Matthew Miner. Ogłosił, że Departament Sprawiedliwości (DOJ) planuje […]


Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię promującą legalne zatrudnienie. Kampania PIP „Pracuj legalnie” ma uświadamiać pracownikom i pracodawcom zasady legalnego zatrudnienia i korzyści z tego płynące. Jest skierowana również do pracowników z Ukrainy. Kontrole PIP wykazują, że praca bez umowy na piśmie, bez ubezpieczenia społecznego to nadal jeden z najistotniejszych problemów polskiego rynku pracy. Stąd pomysł […]


Oszust skazany i siedzący w więzieniu z przestępstwo dostał podwyższony wyrok za niespłacenie zasądzonych milionów dolarów. Ten brak zadośćuczynienia oznacza dla tak zwanego Wilka z Wimbledonu, czyli, Jeffreya Revell-Reade dodatkowe cztery lata więzienia. Jeffrey Revell-Reade brał udział w oszustwie setek inwestorów oferując im bezwartościowe udziały za 70 milionów funtów. Ofiarami było, co najmniej 1000 inwestorów. […]


Nielegalne oprogramowanie jest nadal powszechnie używane na świecie, choć jego ilość spada. W 2017 roku jego udział wynosił 37%. W Polsce było to 46%. Tymczasem nielegalne oprogramowanie jest groźne dla użytkowników. Udział pirackiego oprogramowania na świecie jest badany przez Business Software Alliance (BSA), branżową organizację, reprezentującą producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego. Najnowszy raport jest wynikiem […]