Archiwum tagów: nadużycia gospodarcze

UOKiK szykuje kary dla menedżerów łamiących zasady konkurencji. Będą je musieli zapłacić z własnej kieszeni. Możliwość karania bezpośrednio menedżerów wprowadzono prawem antymonopolowym, które weszło w życie na początku 2015 roku. Kary dla menedżerów nakładane przez Prezesa UOKiK (on jest w tym wypadku organem państwa) mogą wynieść do dwóch milionów złotych. Jak ustalił “Puls Biznesu” w tym […]


Podczas XI Kongresu Antyfraudowego zaprezentowano najnowsze wyniki z kolejnej odsłony badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, przeprowadzanego wspólnie przez EY Forensics i Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) od 2009 roku. Celem cyklicznego projektu jest monitorowanie zmian w nadużyciach występujących w instytucjach działających w różnych sektorach rynku usług finansowych w Polsce. Ze względu na okoliczności tegoroczna edycja została […]


Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W jej wyniku prezes UOKiK ma dostać nowe uprawnienia. Będzie mógł między innymi zlecać dokonanie zakupu pod fałszywą tożsamością i blokować domeny internetowe. Nowelizacja jest wynikiem zmiany prawa unijnego. Chociaż jest ono stosowane wprost w krajach członkowskich, w tym przypadku konieczne są regulacje wewnętrzne. Prezes […]


Wbrew pozorom praca zdalna nie jest zjawiskiem nowym. Jej różne formy pojawiały się na rynku międzynarodowym już od końca lat osiemdziesiątych. W tym kontekście nie trzeba jej demonizować. Nowa jest natomiast skala, a w zasadzie już powszechność tego zjawiska i błyskawiczne tempo, w jakim zostało przeprowadzone. Oba te czynniki były naturalnie reakcją na pandemię COVID-19 […]


Celem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Aby go zrealizować, w rejestrze gromadzone są informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami, którzy zwani są beneficjentami rzeczywistymi. Jedna spółka może mieć jednego lub więcej beneficjentów. Szacuje się, iż obowiązek rejestracji i informowania o każdorazowej zmianie beneficjentów rzeczywistych […]


Zamrożenie światowej gospodarki w wyniku pandemii COVID-19 jest wydarzeniem absolutnie bez precedensu. Jego skutki odczuła ponad połowa globalnej populacji. Tak ogromny kryzys niesie ze sobą ponadprzeciętne ryzyko nadużyć. Stąd wyjątkowo ważne stają się w firmach działy compliance. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez ACCA, opublikowanymi w połowie kwietnia, 80% przedsiębiorstw ograniczyło biznes, a ponad połowa firm […]


Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ang. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) opublikowało wyniki 11. globalnego badania na temat oszustw i nadużyć pracowniczych – Report to the Nations 2020. Report to the Nations od 1996 roku jest jednym z głównych źródeł danych dotyczących oszustw popełnianych przez pracowników. Dane zawarte w opracowaniu […]


Kiedy konsument, stojący przed półką sklepową dokonuje wyboru między produktami pozornie różniącymi się jedynie marką, na jego decyzję wpływa kilka czynników, takich jak szata graficzna opakowania, usłyszane wcześniej opinie czy renoma producenta. Oprócz wymienionych bodźców, pozostaje czynnik często decydujący – CENA, która może zawierać coś więcej niż faktyczną wartość towaru powiększoną o marżę. Dr. Ricardo […]