Archiwum tagów: MAD

Wchodzące w życie 3 lipca 2016 r. zapisy rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) oraz dyrektywy Market Abuse Direcitve (MAD) służyć mają wzmocnieniu i uzupełnieniu systemu nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Swoje cele, w odniesieniu do wszystkich krajów członkowskich UE, regulacje MAD i MAR będą realizować poprzez: Ujednolicenie, uproszczenie i aktualizację otoczenia regulacyjnego Zapewnienie integralności […]


Do 3 lipca 2016 r., czyli momentu wejścia w życie zapisów unijnego rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) oraz dyrektywy Market Abuse Direcitve (MAD) pozostaje coraz mniej czasu. Wprowadzą one szereg zmian dotyczących klasyfikacji nadużyć rynkowych oraz skali odpowiedzialności zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. Istotnym skutkiem nowych przepisów będzie zmiana sposobu raportowania informacji przez spółki […]