Archiwum tagów: ISSAI 5700

Najwyższa Izba Kontroli włączyła się w promocję międzynarodowych standardów pomocnych w walce z korupcją – ISSAI 5700 (Guideline for the Audit of Corruption Prevention). ISSAI 5700 szczegółowo opisuje jakie są, zdaniem INTOSAI, najlepsze praktyki zapobiegania zjawiskom o charakterze korupcyjnym. We wstępie opisane zostało samo zjawisko korupcji, jego przyczyny oraz skutki. Następnie w siedmiu rozdziałach omówione […]