Archiwum tagów: informatyka śledcza

Zwiększenie efektywności procesów i jednoczesne ograniczenie ryzyka nieprawidłowości jest możliwe dzięki nowoczesnym metodom analizy danych i rozwiązaniom z obszaru process mining. Na przykładzie procesu zakupowego prezentujemy ideę process mining oraz możliwe korzyści dla przedsiębiorstw. Wstęp do analizy procesów (process mining) Klasyczne metody analizy danych pod kątem nieefektywności oraz nieprawidłowości bazują na regułach eksperckich, które punktowo […]


13 grudnia br. odbyła się konferencja – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków organizowana przez Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI). EY był Partnerem Generalnym wydarzenia. Tematem przewodnim konferencji – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków były kwestie związane z bieżącymi trendami w bankowości, ryzykiem transakcji finansowych i wdrażaniem zmodernizowanych regulacji prawnych. W tym celu zaproszono […]


Jednym z kluczowych narzędzi w przyborniku audytora śledczego są metody analizy danych. Dzisiaj opiszemy technikę analityczną szczególnie przydatną w przypadku identyfikowania przypadków konfliktu interesów. Logika rozmyta ang. fuzzy matching jest wykorzystywana do wyszukiwania ciągów znaków, które są do siebie podobne. Załóżmy, że chcemy sprawdzić czy występuje konflikt interesów pomiędzy pracownikami oraz dostawcami firmy X. Przez […]


Od tygodnia obywatele, rządy, politycy i prasa na całym świecie żyją doniesieniami, które są pokłosiem wielkiego wycieku danych z jednej z kancelarii prawnych. Redakcje dzienników z wielu krajów pracowały wspólnie przez rok w skoordynowany sposób, analizując ok. 11 milionów dokumentów (nb. – zakładając że jeden dokument to jedna kartka, 11 mln dokumentów utworzyłoby stos o […]


W związku z postępującą informatyzacją, ilość danych przechowywanych w systemach IT jest ogromna. Od kilkuset tysięcy do dziesiątków milionów operacji księgowych rocznie jest odzwierciedleniem działalności przedsiębiorstwa. Dane w bazach danych i na dyskach pracowników są skarbnicą wiedzy dla zarządzających, ale niezbędne są odpowiednie narzędzia, umiejętności i doświadczenie żeby wyjść poza standardowe ramy analizy i raportowania. […]


Tydzień temu świat obiegła wiadomość będąca kolejnym etapu skandalu emisyjnego jednej z firm samochodowych. Tym razem nie chodzi o spaliny, magiczne wyniki testów czy niemiecką reputację – tematem jest eDiscovery. A konkretnie: prawnicze pojęcie legal hold. Co ono oznacza? Dlaczego jest ważne? I jaką rolę odgrywa w sprawie koncernu? Co znaczy legal hold? Legal hold […]


Przeglądając akta sprawy trafiłem na opinię biegłego z zakresu informatyki śledczej. Znajdowały się tam kopie binarne zabezpieczonych nośników, protokoły z zabezpieczenia itp., czyli dane i dokumenty których się spodziewałem. Jednak to nie było wszystko. Opinia zawierała też wydruki kilku maili i dokumentów znalezione przez biegłego, opatrzone krótką konkluzją która brzmiała mniej więcej następująco „inne maile […]


Z czym się państwu kojarzy informatyka śledcza? Z odzyskiwaniem danych (data recovery)? Z panami ze służb, którzy przywoływani są na miejsce zdarzenia i mają skopiować jakieś dane (forensic data collection)? I owszem, dwie powyższe dziedziny to fundamenty informatyki śledczej, ale wraz z rozwojem technologii rozwijać musiała się również informatyka śledcza. Wszakże właśnie ona za każdym […]