Archiwum tagów: GPW

Wchodzące w życie 3 lipca 2016 r. zapisy rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) oraz dyrektywy Market Abuse Direcitve (MAD) służyć mają wzmocnieniu i uzupełnieniu systemu nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Swoje cele, w odniesieniu do wszystkich krajów członkowskich UE, regulacje MAD i MAR będą realizować poprzez: Ujednolicenie, uproszczenie i aktualizację otoczenia regulacyjnego Zapewnienie integralności […]


5 listopada 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się Szóste Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki. Konferencja zatytułowana – Compliance: powrót do korzeni (Compliance: back to the roots) skupiła wielu specjalistów z zakresu compliance z Polski oraz Niemiec, reprezentujących środowiska akademickie i biznesowe. Pierwszy wykład dotyczył compliance w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Wygłosił […]


Od początku 2016 roku wchodzi w życie zbiór zasad pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Dokument został przyjęty przez Radę Giełdy a w jego przygotowaniu brali udział przedstawiciele spółek notowanych na warszawskim parkiecie. To kolejny zbiór dobrych praktyk przyjętych na GPW. Pierwszy powstał w 2002 roku. Potem był modyfikowany. – Cieszę się, że […]


„Gazeta Giełdy Parkiet” prześwietliła działania agencji public relation doradzające spółkom notowanym na warszawskiej giełdzie. Rozmówcy pisma twierdzą, że niektóre zajmują się nie tylko komunikacją, ale na zlecenie klientów manipulują kursami na giełdzie. Żaden z informatorów dziennika nie chciał rozmawiać pod nazwiskiem. Autorka doniesień opublikowanych przez „Parkiet” twierdzi, że rozmawiała z siedmioma osobami z branży i […]