Archiwum tagów: Fundacja Batorego

Fundacja Batorego wraz z serwisem Zamówienia 2.0 opracowały narzędzie do oceny ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. Barometr Ryzyka Nadużyć jest dostępny bezpłatnie dla każdego zainteresowanego.  Barometr Ryzyka Nadużyć jest narzędziem analitycznym dostępnym online. Według twórców przeznaczony jest dla zamawiających jak i wykonawców, dziennikarzy, radnych i zwykłych obywateli chcących patrzyć władzy na ręce. Im wyższą wartość […]


Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów doczekał się pod koniec września wysłuchania publicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Dokument został przygotowany przez Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych. Dyskusję na Uniwersytecie Warszawskim otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości, posłowie, […]


Ochrona sygnalistów jest w Polsce od kilku lat przedmiotem wielu publicznych dyskusji. Problem nie został jednak ciągle kompleksowo rozwiązany przez rządzących. Projekt odpowiedniej ustawy napisały organizacje pozarządowe. Projekt ustawy został przygotowany przez Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych. Przewiduje on ochronę sygnalistów, ale warunkiem koniecznym jej […]


Rejestracja przebiegu głosowania w lokalach wyborczych może nieść zagrożenia dla tajności wyborów. Fundacja Batorego opublikowała ekspertyzę oceniającą nowe przepisy wyborcze. Nowelizacja prawa wyborczego wprowadzająca obwiązek transmitowania lub przynajmniej nagrywania przebiegu głosowania może budzić poważne zastrzeżenia, co do zgodności z konstytucją – uważa ekspert prawa konstytucyjnego doktor Piotr Uziębło. Transmisja, bądź nagranie mają być dostępne publicznie […]


Fundacja Batorego wydała publikację, w której podsumowała obserwacje organizacji obywatelskich, analizujących proces obsadzania wysokich stanowisk publicznych. Wnioski z dziesięcioletniego monitoringu nie są optymistyczne. Procesy wyboru i nominacji są pospieszne, a kryteria dla kandydatów ogólne. Wiedza o kandydatach jest bardzo ograniczona i nie jest poszerzana na posiedzeniach sejmowych komisji, których opinia jest traktowana jako formalność. Obywatele […]


Fundacja Batorego ogłosiła nabór wniosków o dotacje dla organizacji społecznych chcących prowadzić działania strażnicze. Do rozdysponowania jest około 20 dotacji po 100 tysięcy złotych. O dotacje mogą się starać fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane w KRS zajmujące się kontrolą instytucji publicznych. Dotacje mogą zostać przeznaczone między innymi na kontynuowanie lub podjęcie działań mających na celu obywatelską […]


Wypowiedzi i wystąpienia osobistości rządowych wskazują na to, że władze chcą wprowadzić zmiany w ochronie sygnalistów. Na razie nie wiadomo, jaki ona może przybrać kształt. O znacznie ograniczonej ochronie sygnalistów w polskim prawie pisałem wielokrotnie, m.in. tu . Temat poruszany jest również od kilku lat m.in. przez Fundację Batorego , Instytut Spraw Publicznych oraz Rzecznika Praw […]


Działająca od 2005 roku ustawa o lobbingu powinna być jak najszybciej zmieniona – czytamy w raporcie Fundacji Batorego przygotowanym we współpracy z Transparency International. Ustawa tworzy pozorne mechanizmy kontroli, obejmuje zbyt mało instytucji, i właściwie nie definiuje, kto jest lobbystą. Zarzutów do ustawy o lobbingu jest tyle, że można powiedzieć, że to prawo nie działa. […]