Archiwum tagów: członków zarządu

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również z odpowiedzialnością. Za podejmowane decyzje może on ponieść zarówno konsekwencje cywilnoprawne z tytułu ewentualnych odszkodowań, jak i konsekwencje karne z tytułu czynności oraz zaniedbań określonych w licznych aktach prawnych. Przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej członków zarządu wykraczają poza zapisy zawarte w Kodeksie […]