Archiwum tagów: CBA

W styczniu 2019 roku Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej CBA opublikował raport dotyczący zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2017 r. Celem publikacji było usystematyzowanie zebranych danych statystycznych pochodzących zarówno z CBA jak i od innych instytucji takich jak policja, ABW czy Żandarmeria Wojskowa oraz analiza poszczególnych czynników determinujących to zjawisko. Najczęstsze przestępstwa korupcyjne Zgodnie […]


Podczas IX edycji Polsko-Niemieckiego Forum Compliance zaprezentowano kluczowe zadania, na których skupią się działania CBA w najbliższych latach. 23 października br. odbyła się IX edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance, o którym pisaliśmy już na łamach naszego bloga. Obok wiodącego tematu forum, jakim były projektowane w Polsce i w Niemczech nowe regulacje – w tym projektowana Ustawa o […]


Prawdopodobny brak konieczności podpisywania kodeksów etycznych przez każdego kontrahenta, możliwość przygotowania przez CBA rekomendacji lub wytycznych dotyczących wdrażania programów antykorupcyjnych oraz data wejścia w życie ustawy zapowiadana na styczeń, a najdalej na luty, to główne punkty istotne dla przedsiębiorców, jakie pojawiły się 27 listopada podczas II tury konsultacji społecznych ustawy o jawności życia publicznego. Minister […]


Wczoraj (23 października br.) Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych razem ze swoim zastępcą, Maciejem Wąsikiem przedstawili założenia nowej ustawy o jawności życia publicznego. Zgodnie z założeniami, głównym celem ustawy jest zwiększenie transparentności oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Niektóre z zapowiadanych zmian zbliżone są do innych wiodących przepisów antykorupcyjnych takich jak: UK […]


CBA opublikowało raport dotyczący zwalczania przestępczości korupcyjnej w Polsce. „Mapa korupcji” powstała we współpracy CBA z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Prokuraturą Generalną, Policją, ABW, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Służbą Celną i Służbą Więzienną. Dotyczy 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu w Polsce, w roku 2015 zarejestrowano blisko 18 tys. przypadków przestępstw o charakterze korupcyjnym. Połowa […]


Sześciomilionowa łapówka miała przekonać dyrektora jednego z oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przyznania firmie wielomilionowej dotacji. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Przed sądem stanie pięciu przedsiębiorców. Jak wykazało śledztwo prowadzone przez prokuraturę i CBA próbowali oni dostać dotacje na działalność rolniczą w wysokości prawie 400 milionów złotych  Żeby nakłonić do […]


O COMPLIANCE Wojciech Niezgodziński: Przez ostatnie dwa lata był Pan Compliance Officerem GPW, od niedawna jest Pan prezesem Rady GPW. Czy nowa funkcja to też nowe spojrzenie na compliance? Wojciech Nagel: Zdecydowanie nie. Jeśli spojrzymy na compliance szerzej, zobaczymy nie tylko zgodność z prawem, ale funkcję o znacznie większym zakresie oddziaływania. Funkcję, która łączy etykę, […]


13 instytucji skoordynuje swoje działania w zwalczaniu przestępstw ekonomicznych w Polsce. Tak zakłada projekt rozporządzenia dotyczącego rządowego programu zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. Projekt programu opracowało MSW we współpracy z MF i Prokuraturą Generalną. Jego celem jest polepszenie efektywności w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej. Wdrażanie i nadzorowanie programu powierzono zespołowi złożonemu z szefów […]