Archiwum tagów: audyt

W dniach 18-19 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Forum „Financial Controlling Transformation 2019” organizowane przez EY Academy of Business. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas wydarzenia była rola Controlling Business Partnera w dobie cyfrowej transformacji biznesu. Forum miało na celu przybliżenie sposobów sprawnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez rynek w celu wzbogacania i porządkowania danych używanych […]


Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („ustawa AML”) obowiązuje od 13 lipca 2018 roku, jednak wdrożenie niektórych obowiązków odroczono, dając czas na dostosowanie. Już za miesiąc mija termin na spełnienie jednego z nich. Jak pisaliśmy na blogu, do największych zmian legislacyjnych można zaliczyć wprowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych, zmianę definicji […]


W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Głównym celem wprowadzenia nowelizacji jest wzmocnienie niezależności firm audytorskich. Zmiany dotyczą m.in. zasad tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. 21 października minął czteromiesięczny okres na dostosowanie sposobów funkcjonowania komitetu audytu w organizacji do nowych wymogów […]


Rozwój technologii sprawia, że coraz więcej czynności wykonywanych jest przez roboty oraz programy komputerowe, które mogą zastąpić człowieka lub ograniczyć jego zaangażowanie w poszczególne zadania do niezbędnego minimum. W konsekwencji, być może pewnego dnia niektóre zawody będą wykonywane wyłącznie przez sztuczną inteligencję. Czy taki los czeka również zawód audytora? Samochody z funkcją autopilota prawdopodobnie zastąpią […]


Jednym z kluczowych narzędzi w przyborniku audytora śledczego są metody analizy danych. Dzisiaj opiszemy technikę analityczną szczególnie przydatną w przypadku identyfikowania przypadków konfliktu interesów. Logika rozmyta ang. fuzzy matching jest wykorzystywana do wyszukiwania ciągów znaków, które są do siebie podobne. Załóżmy, że chcemy sprawdzić czy występuje konflikt interesów pomiędzy pracownikami oraz dostawcami firmy X. Przez […]


Informacje ujawnione przez Snowdena pokazują, że agencje rządowe są bardzo zainteresowane dostępem do wszelkich danych, do których można dostać się wykorzystując internet. Rodzi to czasami obawy o przekazanie danych na zewnątrz, poza dany kraj lub organizację. Jednocześnie w przypadku wewnętrznych nadużyć i nieprawidłowości nieraz musimy zapoznać się ze służbowymi mailami pracowników, żeby ustalić fakty. Jak […]


Często pojawiającym się problemem jest rozróżnienie pomiędzy audytem sprawozdań finansowych, a pozostałymi audytami. Pisaliśmy o tym szerzej w tekście – Audyt? Przecież już miałem! Jeśli chodzi o sam audyt sprawozdań finansowych równie trudnym zagadnieniem jest prawidłowe zrozumienie roli i odpowiedzialności biegłego rewidenta w zakresie identyfikowania oszustw. Odpowiedzialność biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego reguluje Międzynarodowy […]


Uciążliwą praktyką dla polskich przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi klientami są powtarzające się audyty społeczne i etyczne. Pomimo, że zakres audytu jest bardzo podobny, to dla każdego klienta trzeba przygotowywać kolejne dokumenty i poświęcać czas potrzeby na badanie firmy. Przy kilku audytach rocznie stanowi to niemały koszt dla spółki. Aby uniknąć ciągłego wysiłku warto sprawdzić czy […]