Archiwum tagów: AML

Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („ustawa AML”) obowiązuje od 13 lipca 2018 roku, jednak wdrożenie niektórych obowiązków odroczono, dając czas na dostosowanie. Już za miesiąc mija termin na spełnienie jednego z nich. Jak pisaliśmy na blogu, do największych zmian legislacyjnych można zaliczyć wprowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych, zmianę definicji […]


Błyskawicznie rośnie liczba śledztw w sprawie prania brudnych pieniędzy, donosi „Rzeczpospolita”. Przestępcy wymyślają coraz bardziej pomysłowe metody legalizowania dochodów z narkotyków, wyłudzeń podatku VAT czy innych przestępstw. Śledztw dotyczących prania pieniędzy gwałtownie przybywa. W ubiegłym roku było ich 836, a na przykład jeszcze w 2005 r. tylko 151. Najwięcej takich spraw, bo 201, prowadzą prokuratury […]


Po dwuletnim okresie konsultacyjnym, Financial Action Task Force, międzynarodowa organizacja ustanawiająca standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wydała zaktualizowaną wersję swojego sztandarowego dokumentu – „40 Rekomendacji”.   Od poprzedniej „dużej” aktualizacji Rekomendacji minęło już 10 lat, co we współczesnej gospodarce stanowi epokę. Mimo szczytnych założeń, nie udało się nadal globalnie ujednolicić regulacji […]