Sygnalista chroniony na Ukrainie – nowe przepisy

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt
Natasha Matiievska
Natasha Matiievska Starszy Konsultant
kontakt

Parlament Ukrainy uchwalił 17 października br. szereg przepisów wprowadzających szeroką ochronę dla sygnalistów. Sygnalista może również otrzymać nagrodę pieniężną w przypadku wykrycia korupcji dużych rozmiarów.

Niedawno pisaliśmy na blogu o przyjęciu dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, teraz rozwiązania z tego zakresu są wprowadzane również na Ukrainie. Uchwalone właśnie przepisy zapewniają anonimowość osoby zgłaszającej korupcję i zabraniają ujawniania tożsamości sygnalisty bądź jakichkolwiek innych danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W sytuacji, gdy ujawnienie informacji o korupcji (również publiczne) wiązałoby się z naruszeniem innych przepisów np. dotyczących wykonywanego zawodu, sygnalista nie ponosi odpowiedzialności prawnej za takie ujawnienie (z wyjątkiem przypadków celowo fałszywych zgłoszeń).

Sygnalista może też liczyć na pomoc prawną, wsparcie psychologa, ochronę, zwrot wydatków na adwokata czy opłaty sądowe. Ponadto, w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia, życia oraz mienia, sygnalista i/lub jego rodzina mogą być objęci ochroną na podstawie przepisów wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w postępowaniu karnym.

Nowa regulacja przewiduje również ochronę przed zwolnieniem z pracy w związku ze zgłoszeniem korupcji. W takiej sytuacji sygnalista jak i członkowie jego rodziny mają być przywróceni do pracy, a za okres pozostawania bez dochodu zostanie wypłacone wynagrodzenie (za okres do jednego roku).

Elementem uchwalonych przepisów, który wzbudził największe zainteresowanie mediów jest ustanowienie nagrody pieniężnej dla sygnalisty. Nagroda ta będzie wypłacana w przypadku wykrycia korupcji dużych rozmiarów, która została zdefiniowana, jako powodująca straty w kwocie równej lub większej 5000 razy „przeciętnych kosztów utrzymania osoby pełnosprawnej” (ok. 10 mln hrywien, czyli ok. 1,5 mln zł). Wysokość nagrody ma wynieść 10% kwoty wręczonej korupcyjnej korzyści finansowej lub straty spowodowanej korupcją, jednak nie więcej niż równowartość trzech tysięcy minimalnych pensji (ok. 12,5 mln hrywien, czyli blisko dwa mln zł).

Państwowe instytucje antykorupcyjne tj. Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) oraz Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji (NAZK) będą miały obowiązek utworzenia anonimowych i bezpiecznych kanałów zgłaszania informacji o korupcji. Zgłoszenia takie mają być weryfikowane przez te instytucje w ciągu 15 dni od ich otrzymania (z możliwością przedłużenia terminu do 30 dni).

Uchwalona regulacja, obok zmian w ustawie antykorupcyjnej, wprowadza zmiany w kodeksie pracy, kodeksie karnym i innych ustawach. Obecnie nowe przepisy czekają na podpis prezydenta Ukrainy.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>