Sygnaliści w Polsce według pracodawców i związków zawodowych

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Sygnaliści w Polsce nie mają specjalnego statusu, nie są chronieni w specjalny sposób jak w innych krajach. Fundacja Batorego przeprowadziła badanie wśród związkowców i pracodawców na temat ich poglądów na wprowadzenie do polskiego prawa instytucji whistleblowingu.

Wyniki badania znalazły się w publikacji „Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych”. Fundacja Batorego wykorzystała w raporcie własne, wcześniejsze doświadczenia z prób pomocy whistleblowerom. Przeprowadzone też zostały pogłębione wywiady z przedstawicielami central związkowych oraz organizacji pracodawców. Przeanalizowano również sytuację prawną sygnalistów w bliskich kulturowo państwach europejskich takich jak Wielka Brytania, Holandia, Słowacja i Węgry.

Sygnaliści są źle w Polsce chronieni. Takie opinie wyraziły Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z kolei autorzy raportu przypominają, że postulat ochrony whistleblowerów nie został uwzględniony w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 -2019. Jako argument podano, że pracownicy są chronieni przepisami antydyskryminacyjnymi prawa pracy.

Badanie, którego efektem jest publikacja Fundacja Batorego przeprowadziła we współpracy z Transparency International Secretariat.

Pomysł wzmocnienia ochrony sygnalistów spotkał się z ostrożną reakcją respondentów. Pracodawcy obawiali się powstania kolejnej grupy pracowników chronionych jak społeczni inspektorzy pracy, którzy swój status będą wykorzystywać wyłącznie do ochrony własnego miejsca pracy.

Według związkowców sygnaliści powinni być chronieni w ramach istniejących instytucji poprzez przyznanie większych uprawnień związkom zawodowym.

Badani zgodzili się, że prawo nie powinno chronić osób, które informują o nadużyciach wyłącznie we własnym interesie, albo z chęci rewanżu na szefie.

W wyniku przeprowadzonych badań Fundacja Batorego rekomenduje po pierwsze rozpoczęcie prac nad ustawą chroniącą sygnalistów. Zdaniem fundacji mogłoby to zaktywizować zarówno pracodawców jak związkowców, którzy obecnie prezentują postawy ambiwalentne wobec problemu. Do przygotowania ustawy zobowiązuje Polskę prawo międzynarodowe.

Fundacja zwraca też uwagę, że prawo pracy nie chroni dostatecznie sygnalistów. Przede wszytki nie dotyczy ono osób pracujących na innej podstawie niż umowa o pracę. Jednocześnie sygnaliści są w bardzo trudnej sytuacji przed sądami pracy przez brak pojęcia whistleblowera w polskim prawie.

Autorzy raportu uważają, że przyszła ustawa powinna zawierać przepisy zachęcające organizacje pracodawców do propagowania ochrony sygnalistów. Organizacje związkowe powinny się czuć zachęcone przepisami do włączania się w tworzenie systemów ochrony whistleblowerów.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>