Sygnaliści w innych krajach UE (cz. 2)

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Od kilku lat trwa w Polsce dyskusja na temat potrzeby specjalnej ochrony dla whistleblowerów. Gdy kilka lat temu wydawało się, że sygnaliści dostaną specjalny status władze stwierdziły, że wystarczy ochrona wynikająca z prawa pracy. Ten argument przeważył

Jednym z orędowników wprowadzenia do polskiego prawa instytucji whistleblowera jest od wielu lat Fundacja Batorego. Niedawno przebadała sytuację sygnalistów w kilku państwach UE. Sprawdzała też jak sygnaliści są postrzegani przez organizacje pracodawców i przez związkowców. Wyniki badań fundacja zawarła w specjalnej publikacji. W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się sytuacją whistleblowerów w Wielkiej Brytanii i Holandii. Teraz o Słowacji i Węgrzech.

Słowacja

Słowacka ustawa chroniąca sygnalistów obowiązuje od 1 stycznia 2015. W pierwszym roku jej działania zaledwie kilka osób zostało objętych ochroną.

Ochrona whistleblowerów na Słowacji ma trzy wymiary. Pierwszy, to ochrona osób przed przyszłymi działaniami pracodawcy. Chronione są osoby sygnalizujące poważne nieprawidłowości, działania antyspołeczne, na szkodę interesów UE, korupcję, itp. Drugi rodzaj ochrony, to zawieszenie krzywdzących pracownika decyzji pracodawcy. Działa on, jeśli pracownik w ciągu siedmiu dni od decyzji pracodawcy zgłosi jej dyskryminujący charakter do inspektoratu. Działanie ma mieć związek z wcześniejszymi zastrzeżeniami pracownika. Trzeci wymiar ochrony wynika z ustawy antydyskryminacyjnej, która daje pracownikowi możliwość pozwania pracodawcy w związku z dyskryminacją.

Sygnaliści są uprawnieni do bezpłatnej pomocy prawnej. Mogą też liczyć na rekompensaty i nagrody przyznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Węgry

Węgierska ustawa o sygnalistach miała na celu wzmocnienie ochrony ich danych osobowych. Jej przepisy określają także warunki prowadzenia przez pracodawców specjalnych linii do sygnalizowania nieprawidłowości. Założenie takiej linii pracodawca musi zgłosić do Urzędu Ochrony Danych. Za pogwałcenie zasad ochrony danych poufnych pracodawcy grozi wysoka grzywna. Według ustawy, każde działanie na szkodę sygnalisty jest niezgodne z prawem.

Transparency International oceniło węgierskie regulacje w sprawie whistleblowingu, jako nieefektywne. Z krytyką spotkał się zwłaszcza przepis nakładający na pracodawcę obowiązek informowania o śledztwie osoby, wobec której je podjęto.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>