Sygnaliści mają być w Polsce chronieni

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Minister Mariusz Kamiński zapowiedział, że sygnaliści doczekają się prawnej ochrony. Dotychczas kwestia whistleblowerów nie jest kompleksowo uregulowana w polskim prawie. Pewne mechanizmy ochronne rozrzucone są po różnych ustawach.

Uregulowanie statusu whistleblowerów zapowiedziane przez ministra Mariusza Kamińskiego to nie pierwszy głos w tej sprawie płynący z kręgów rządowych. Latem zeszłego roku mówił o tym Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. – Regulacje dotyczące ochrony sygnalistów muszą być kompleksowe. Nie możemy chronić wyłącznie pracowników sektora prywatnego, lecz także tych, którzy ujawniają nieprawidłowości w urzędach czy wymiarze sprawiedliwości – powiedział wtedy.

Teraz minister Kamiński wyjaśnił, że:  – Chodzi o obywateli, którzy przekazują informacje na temat możliwości korupcji, popełnienia przestępstw w swoim miejscu pracy. Trzeba stworzyć dla nich ochronę, tak by nie mogli być z tytułu swojej obywatelskiej postawy szykanowani w miejscu pracy – stwierdził.

O nieuregulowanej i w związku z tym bardzo trudnej sytuacji sygnalistów w Polsce pisaliśmy wielokrotnie. Zdarzyło się nawet, że sygnaliście grożono bezpośrednio użyciem siły fizycznej – wynika z raportu przygotowanego dla Instytutu Spraw Publicznych.

Z raportu opartego na 12 dokładnie zbadanych przypadkach whistleblowerów wynika, że żadnemu z nich nie udało się naprawić sytuacji nie zawiadamiając instytucji zewnętrznych. Reakcje, jakie spotkali sygnaliści to próby pozbycia się ich z organizacji, marginalizowanie ich roli, mobbing.

Gdy sygnaliści decydowali się zawiadomić instytucje zewnętrzne bywało jeszcze gorzej. Próbowano podważyć ich osobistą wiarygodność, usiłowano zdyskredytować, kwestionowano kompetencje, uczciwość. Uciekano się nawet do sugerowania zaburzeń psychicznych. Niektóre instytucje zbierały na sygnalistów haki. 

Od 1 stycznia sygnaliści uzyskali ochronę w Szwecji. Zgodnie z nowymi przepisami firmy muszą zapewnić mechanizmy pozwalające na bezpieczne zgłaszanie nadużyć. Poważne naruszenia, które pracownicy mogą zgłaszać bez obawy odwetu obejmują miedzy innymi: naruszenie praw i wolności osób fizycznych, naruszanie przepisów o ochronie środowiska, o przetwarzaniu danych osobowych, łapówkarstwo, naruszanie bezpieczeństwa w transporcie czy bezpieczeństwa żywności. Jako zasadę przyjęto, że pracownik powinien zgłaszać nieprawidłowości wewnątrz organizacji. Są jednak od tego wyjątki.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>