Spór gospodarczy – i co dalej? Wycena szkody jako punkt wyjścia do dalszych działań

W obecnych realiach prowadzenia biznesu ciężko jest uniknąć sporów gospodarczych czy to z kontrahentami czy wewnątrz przedsiębiorstwa. Spór gospodarczy może być związany m.in. z zerwaniem lub niedotrzymaniem warunków umowy, odszkodowaniem ubezpieczeniowym, naruszeniem własności intelektualnej, naruszeniem regulacji antymonopolowych czy też nadużyciem.

W sytuacji kiedy spotykamy spór gospodarczy – bez względu na jego charakter, czas trwania, osoby zaangażowane – pojawia się zawsze to samo pytanie: „Jak dużo straciliśmy?”. Na to pytanie odpowiedzieć nam może jedynie rzetelnie przygotowana kalkulacja szkody gospodarczej poniesionej przez poszkodowanego.

Celem przeprowadzenia kalkulacji szkody jest wyrażenie szkody gospodarczej w wartości pieniężnej. Aby to osiągnąć powinniśmy odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania „W jakiej sytuacji ekonomicznej byłaby strona poszkodowana jeśli zdarzenie nie miałoby miejsca?” oraz „Jak wygląda obecna i przyszła sytuacja poszkodowanego po zaistnieniu zdarzenia?” Jeśli znamy odpowiedź na te dwa pytania możemy próbować obliczyć różnicę i otrzymać poszukiwaną wartość szkody gospodarczej.

Ale jak znaleźć odpowiedzi na te pytania? Zdają się być bardzo proste ale otrzymanie na nie odpowiedzi wymaga wykorzystania doświadczenia oraz wiedzy eksperckiej. Trzeba rozważyć wiele czynników wpływających na ostateczny wynik wyceny. To jest wpływ zdarzenia oraz otoczenia gospodarczego przed i po zdarzeniu na stronę poszkodowaną, zastosowaną metodę wyceny, uwzględnienie potencjalnych kosztów alternatywnych.

W czasie realizacji projektów wielokrotnie stawaliśmy przed wyzwaniem oszacowania wartości szkody poniesionej przez klienta. Każdy przypadek jest inny i wymaga opracowania dedykowanego podejścia. Poniżej prezentujemy przykłady.

Wycena straty związana z poniesionymi kosztami:

►    Identyfikacja nieuzasadnionych kosztów np. płatności za niewykonane usługi, usługi niepotrzebne lub usługi wykonane przez pracowników.

►    Identyfikacja przypadków zawyżenia ceny przez dostawcę (np. w porównaniu do warunków rynkowych).

Wycena straty związanej ze sprzedażą:

►    Identyfikacja przypadków bezpodstawnie udzielonych rabatów.

►    Oszacowanie wartości utraconych przychodów np. w związku z zerwaniem kontraktu.

Wycena straty związana z wydatkami pracowniczymi:

►    Identyfikacja prywatnych wydatków pracownika rozliczonych jako wydatki służbowe.

►    Identyfikacja nieuzasadnionych wydatków np. zakupu zbędnych towarów lub usług.

Wycena straty związanej z raportowaniem finansowym:

►    Identyfikacja przypadków rozpoznania w księgach nieuzasadnionych transakcji np. fikcyjnych transakcji sprzedaży.

►    Identyfikacja przypadków braku rozpoznania w księgach transakcji np. brak odpisów aktualizujących wartość należności.

Kiedy wiemy już jak dużo straciliśmy należy zastanowić się nad dalszymi krokami. Prawidłowo przeprowadzona wycena szkody gospodarczej pozwala ocenić jej wielkość. Pozwala też ocenić jakość dostępnego materiału dowodowego na potrzeby ewentualnego postepowania sądowego lub arbitrażowego rozstrzygającego spór gospodarczy. Stanowi to punkt wyjścia do podjęcia decyzji o dalszych krokach.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>