Split payment VAT – uszczelnianie luki czy ograniczenie płynności?

Olga Gliwa
Olga Gliwa Konsultant
kontakt

Z początkiem 2018 roku wejdzie w życie możliwość dobrowolnego stosowania nowego rozwiązania podatkowego, jakim jest podzielona płatność (tzw. split payment) podatku od towarów i usług. Według szacunków resortu finansów, dzięki nowemu mechanizmowi w ciągu 10 lat w budżecie państwa przybędzie około 82 miliardów złotych. Docelowo rozwiązanie ma być obligatoryjne.

Mechanizm podzielonej płatności jest jednym z działań mających na celu uszczelnienie systemu VAT. Wyklucza on możliwość przywłaszczenia podatku od towarów i usług przez nieuczciwego przedsiębiorcę. Umożliwia jednocześnie organom kontroli wgląd do rachunku VAT podatnika i kontrolowanie kwoty należnego podatku już w chwili dokonania płatności przez nabywcę. Rozwiązanie to umożliwia dokonywanie przez przedsiębiorcę i organ podatkowy wzajemnych rozliczeń w oparciu o złożoną deklarację oraz aktualny stan konta VAT.

Split payment polega na podziale płatności brutto na dwa strumienie. Pierwszy to kwota netto płacona przez nabywcę na rachunek bieżący sprzedawcy. Drugi strumień to VAT wpływający na indywidualny rachunek bankowy przedsiębiorcy, dedykowany do rozliczania podatku od towarów i usług. Wyróżnia się dwa podstawowe warianty split payment: zautomatyzowany i manualny. W pierwszym z nich, płatność ulega automatycznemu podziałowi w momencie jej dokonywania przez nabywcę. Natomiast w wariancie manualnym, nabywca samodzielnie rozdziela płatność poprzez dokonanie dwóch odrębnych poleceń przelewu.

Wśród zalet mechanizmu split payment wymieniany jest m.in. brak konieczności weryfikowania wiarygodności dostawców przez przedsiębiorców. Wystarczy upewnić się, że pieniądze zgromadzone na specjalnym koncie mają odzwierciedlenie w fakturach. Zdaniem ekspertów, split payment może być skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu nadużyciom podatkowym, choć niesie ze sobą także zagrożenia dla uczciwych przedsiębiorców. Wprowadzenie rozwiązania wpłynie bowiem na system płatności i deklarowania VAT, mogąc prowadzić do konieczności dostosowania się polskich podatników do nowych warunków. Eksperci wskazują, że koszty związane z wprowadzeniem split payment ponoszone przez uczciwych przedsiębiorców mogą okazać się wyższe od zysków państwa.

W modelu split payment przedsiębiorstwa nie dysponują kwotą podatku, którą dotychczas wpłacały do urzędu pod koniec następnego miesiąca od otrzymania zapłaty. Może to prowadzić do problemów z finansowaniem bieżącej działalności, do ograniczenia płynności, a w konsekwencji nawet do upadku przedsiębiorstwa. Według obecnego projektu ustawy implementującej podzieloną płatność, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o przekazanie pieniędzy z rachunku VAT na zwykły rachunek, przy czym maksymalny czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez naczelnika urzędu skarbowego będzie wynosił 90 dni.

Zbliżony do omawianego model opodatkowania VAT został wprowadzony w styczniu 2015 roku we Włoszech. Mechanizm dotyczy zamówień publicznych, tj. obowiązuje w relacjach prywatnych firm z urzędami publicznymi. Według zapewnień, rozwiązanie uszczelnia lukę w podatku od towarów i usług, a wartość odprowadzonego VAT systematycznie rośnie. Właściciele firm wskazują jednak na kłopoty z płynnością oraz na powszechne w rozliczeniach z państwowymi instytucjami opóźnienia w zwrotach należnych kwot.

Powiązane wpisy


2 komentarze “Split payment VAT – uszczelnianie luki czy ograniczenie płynności?”

 1. Avatar
  Katarzyna

  “Wśród zalet mechanizmu split payment wymieniany jest m.in. brak konieczności weryfikowania wiarygodności dostawców przez przedsiębiorców. Wystarczy upewnić się, że pieniądze zgromadzone na specjalnym koncie mają odzwierciedlenie w fakturach”. W JAKI SPOSÓB SIĘ UPEWNI? Nie rozumiem tego sformułowania, przecież nabywca nie może zajrzeć na rachunek sprzedawcy, więc jak porówna konto z fakturami.

  Odpowiedz
  • Avatar
   Administrator

   Bardzo dziękujemy za otrzymany komentarz. Wspomniany fragment artykułu napisany został w oparciu o wypowiedź Wiceministra Finansów Pawła Gruzy podczas spotkania z przedsiębiorcami z branży elektronicznej zrzeszonych w ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, które odbyło się w kwietniu 2017 roku, kiedy trwały jeszcze prace legislacyjne związane z projektem ustawy wprowadzającej split payment. Ustawa została uchwalona w ostatecznym kształcie dopiero w grudniu 2017 roku. Zwracamy przy tym uwagę, że uchwalone przepisy wprowadzają do ustawy o podatku od towarów i usług nowy art. 108c, którego ustęp pierwszy stanowi, że zapłata kwoty z faktury VAT przy zastosowaniu metody split payment wyłącza (z pewnymi wyjątkami) zastosowanie wobec podatnika (nabywcy) odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT dla objętych nią towarów.

   Odpowiedz

Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>