Skuteczne szkolenie z etyki i compliance w firmie – przepis na sukces

Robert Sroka
Robert Sroka Menedżer
kontakt

Szkolenia lub warsztaty dla pracowników na temat etyki i compliance to jeden z niewielu momentów, w którym pracownicy mogą skoncentrować się na tym ważnym dla organizacji temacie. Szkolenie jest często jedyną szansą na skuteczne sprzedanie tematu etyki i compliance pracownikom. Tym ważniejsze jest jego dobre przygotowanie i przeprowadzenie. A nie jest to łatwa sztuka, bo i temat nie jest prosty i dotyka spraw wrażliwych.

Umieść szkolenie w szerszym kontekście

Przyczyn niepowodzeń szkoleń z etyki biznesu i compliance najczęściej należy szukać poza samym szkoleniem. Jeśli praktyka firmy odstaje od treści przekazywanych na szkoleniu, to prowadzący szkolenie spotykają się oporem wynikającym z cynizmu pracowników. Zwłaszcza, gdy celem szkolenia jest wypracowanie wartości, które mają wpłynąć na zmianę kultury organizacyjnej. Nie jest to wyzwanie, z którym spotykają się tylko polskie firmy. Według wyników badań przedstawionych w raporcie Navex Global, 2015 Ethics&Compliance Training Benchmark Report, przeprowadzonych na próbie prawie 700 specjalistów zajmujących się w przedsiębiorstwach szkoleniami z etyki biznesu i compliance, cynizm pracowników stanowi główne źródło oporu (37%). Cynizm wynika przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to negatywne doświadczenie braku wprowadzania zmian, których propozycje były w przeszłości konsultowane bądź wypracowywane z pracownikami. Drugi ma swoje źródło w zachowaniach kadry menedżerskiej, które nie są zgodne z deklarowanymi przez firmę wartościami.
Według tych samych badań pracownicy nie biorą udziału w szczerych rozmowach na temat etyki w obawie przed odwetem ze strony pracodawcy (35% respondentów). Badania potwierdzają również nasze spostrzeżenie z pracy z polskimi firmami, z których wynika, że wąskim gardłem w budowaniu kultury etycznej, nawet, jeśli jest promowana przez zarząd, jest średnia kadra kierownicza (34% odpowiedzi).

Czynniki wpływające na niepowodzenie szkoleń z etyki biznesu i compliance
Świadomie określ cele szkolenia

Niemal wszędzie na świecie, jak pokazują wyniki Navex Global, 2015 Ethics&Compliance Training Benchmark Report, osoby odpowiedzialne za organizację szkoleń z etyki i compliance napotykają na te same wyzwania: niewystarczająca liczba godzin szkoleniowych (21% odpowiedzi) czy brak możliwości podjęcia wszystkich ważnych tematów (14% wskazań). Świadomość ograniczeń czasowych, budżetowych organizacyjnych wymaga starannego doboru celów, jakie chcemy osiągnąć podczas szkolenia.

Jakie jest największe wyzwanie dla twojej firmy podczas przeprowadzania szkoleń z zakresu etyki i compliance?

Hierarchia ważności celów i treści powinna być uzależniona od potrzeb organizacji. Warto podkreślić, że dominującym celem dla biorących udział w przywoływanym badaniu jest budowa etycznej, bardziej efektywnej kultury organizacyjnej (46% wskazań). Na drugim miejscu znalazł się cel, jakim jest zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami (31% respondentów). Zdecydowanie niżej w hierarchii celów znajdują się: zapobieganie przyszłym ryzykom i niezgodnościom (7%); wymagania audytowe (5%), czy uczenie kultury otwartej rozmowy (3%). A niska pozycja tego ostatniego jest szczególnie martwiąca w kontekście obecnego deficytu umiejętności prowadzenia rozmów w ogóle. A jeśli czegoś nie potrafimy nazwać i uargumentować w otwarty sposób nie potrafimy również zakomunikować, aby uzgodnić wspólne rozumienie.

Jakie cele szkolenia z etyki i compliance są najważniejsze dla twojej organizacji?

Zadbaj o szczegóły

Brak osadzenia tematu etyki i compliance w szerszym kontekście organizacji i jej otoczenia oraz nieodpowiednie zdefiniowanie celów szkolenia to kluczowe, lecz nie jedyne wyzwania na drodze do efektywnego szkolenia. Dlatego dbając o wszystkie aspekty warto uczyć się na błędach, które popełnili inni. Poniżej przykłady kilku najistotniejszych błędów:
• Koncentracja na negatywnej stronie łamania zasad etycznych a nie na korzyściach płynących z budowania kultury etycznej
• Nieadekwatne treści szkolenia – brak podejmowania aktualnych tematów ważnych dla organizacji i pracowników
• Brak konkretnych przykładów, pochodzących z organizacji
• Pomijanie najistotniejszych wyzwań etycznych
• Brak dopasowania treści do zakresu zadań grupy uczestniczącej w szkoleniu
• Brak umiejętności zaangażowania pracowników
• Brak odpowiednich kompetencji trenerskich prowadzących
• Brak planu szkoleniowego, powtarzalności i systematyczności szkoleń
Świadomość wymienionych wyzwań pozwala na takie zaprojektowanie metod i treści szkolenia, które pozwolą na osiągnięcie pożądanych rezultatów. Wnioski z przywoływanych badań, które płyną z licznych doświadczeń ekspertów zajmujących się etyką w biznesie, mogą być pomocne nie tylko w przygotowywaniu szkoleń z etyki i compliance, ale również w budowaniu kultury etycznej w organizacji.

 

 

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>