Rozporządzenie grozi złamaniem tajemnicy lekarskiej

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Naczelna Izba Lekarska ma wątpliwości, co do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Zdaniem organizacji rozwiązania zawarte w projekcie grożą ujawnieniem osobom nieuprawnionym tajemnicy lekarskiej.

Planowane rozporządzenie przewiduje umieszczanie na paragonie fiskalnym nazwy usługi medycznej, co ma pozwolić na jej jednoznaczną identyfikację. To zdaniem NIL oznacza, że osoby nieuprawnione, czyli urzędnicy mogą poznać tajemnicę lekarską.

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej podnosi w swoim stanowisku z dnia 23 sierpnia 2019 roku – „Należy zauważyć, że w przypadku usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów identyfikację świadczonych usług medycznych zapewnia nałożony na każdego lekarza i lekarza dentystę obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, zawierającej szczegółowy zapis wykonanych procedur.(…) Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i jego danych osobowych osobom nieuprawnionym. W związku z powyższym w przypadku usług medycznych zasadne jest, aby na paragonie fiskalnym wystarczające było wpisanie nazwy: „usługa medyczna” z dodatkowym oznaczeniem czy jest to usługa zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”

Kilka miesięcy później Ministerstwo Finansów wydało kolejną wersję projektu rozporządzenia. NIL podtrzymała w stosunku do niego swoje stanowisko w kwestii ujawniania tajemnicy lekarskiej.

Zdarzały się już spory lekarzy ze skarbówką w sprawach tajemnicy lekarskiej. Głośne było starcie, do którego doszło w zielonogórskim. Tamtejsza skarbówka chciała uzyskać dane osobowe pacjentów. Do sporu włączyła się Naczelna Izba Lekarska. “Zakresem tajemnicy objęta jest już sama informacja, że dana osoba korzysta z pomocy lekarza” – stwierdziła. Ostatecznie spór rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że dane osobowe pacjentów są objęte tajemnicą lekarską i skarbówka nie ma prawa ich żądać.

W sprawie planowanego rozporządzenia Ministerstwa Finansów media informowały, że miało być wprowadzone w życie z początkiem 2020 roku. Prace jednak nie zostały ukończone. Jak informuje Rządowe Centrum Legislacji od początku grudnia trwa etap opiniowania.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>