Rośnie znaczenie śledczej analizy danych – najnowszy raport ze światowego badania EY jest już dostępny

Marcin Bizoń
Marcin Bizoń Associate Partner
kontakt

Co dwa lata przeprowadzamy na całym świecie badanie postrzegania i wykorzystywania śledczej analizy danych. Kilka dni temu wydaliśmy raport z najnowszej edycji badania, w którym udział wzięło 665 firm z 17 krajów. Respondenci wskazali ataki hakerskie, kradzież i niszczenie danych jako najszybciej rosnące zagrożenie, z którym mierzą się stosując narzędzia śledczej analizy danych.

Co to jest śledcza analiza danych?

Tym pojęciem określamy techniki analizy danych, których celem jest zapobieganie, wykrywanie i badanie nieprawidłowości. Techniki śledczej analizy danych są szeroko wykorzystywane przez organy ściągania, ale również przez biznes w celu przeciwdziałania nadużyciom.

W przypadku przestępstw gospodarczych najczęściej analizowane są dane z systemów finansowo-księgowych lub innych systemów IT wspierających prowadzenie firmy. Wraz z rozwojem technologii śledcza analiza danych sięga po mniej oczywiste źródła danych jak nagrania rozmów telefonicznych, zapisy czatów internetowych lub informacje publikowane w mediach społecznościowych.

Cyberprzestępcy wkraczają do firm

Tradycyjnym zastosowaniem technik śledczej analizy danych w biznesie było przeciwdziałanie nadużyciom wewnętrznym (np. związanych z defraudacją lub łamaniem wewnętrznych procedur). Wyniki badania wskazują, że nadal najwięcej, bo aż 77% organizacji wykorzystuje FDA właśnie w tym celu.

Jednak na uwagę zasługuje fakt, że zagrożenia związane z cyberprzestępczością awansowały na drugie miejsce  – tak twierdzi aż 70% badanych. Oceniając, który obszar ryzyka zyskał na znaczeniu najbardziej w ciągu dwóch ostatnich lat cyberprzestępczość była już zdecydowanie na pierwszym miejscu – tak odpowiedziało 62% respondentów.

Podobny trend obserwuję w Polsce – praktycznie w każdej dyskusji z naszymi klientami o ryzyku nadużyć poruszają oni temat cyberprzestępczości.

Presja ze strony regulatorów napędza rozwój FDA

Poza rosnącym zagrożeniem ze strony hakerów, uczestnicy badania wskazali jako kluczowy czynnik motywujący ich do wdrażania rozwiązań FDA aktywność regulatorów i organów ścigania (tak sądzi 43% badanych).

Do tej pory za ten efekt odpowiadały przede wszystkim instytucje amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, osiągając go w dużej mierze dzięki wysokim karom finansowym nakładanym na korporacje. Wystarczy wspomnieć niedawne przypadki kontrowersji związanych z emisją spalin, które dla koncernu mogą oznaczać wielomiliardowe kary na amerykańskim rynku.

Jednak nie tylko w USA regulatorzy coraz chętniej sięgają po możliwości jakie daje analiza danych. Przykładem z polskiego rynku może być wprowadzenie obowiązku (od 1 lipca 2016r. dla dużych przedsiębiorstw) udostępniania organom podatkowych ksiąg rachunkowych w postaci elektronicznej, przy pomocy tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W ten sposób śledcza analiza danych będzie stosowana na szeroką skalę, np. w celu wykrywania wyłudzeń VAT, które w ostatnich latach stały się prawdziwą plagą. Szerzej o JPK i tym, jakie korzyści z tej zmiany mogą wynieść przedsiębiorcy napiszę wkrótce w odrębnym wpisie.

FDA daje dobre rezultaty, ale wymaga inwestycji

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że respondenci widzą konieczność większych inwestycji w rozwiązania IT z zakresu śledczej analizy danych. W porównaniu do poprzedniego badania z 2014 roku liczba respondentów, którzy ocenili swoje nakłady w rozwiązania FDA jako wystarczające spadła z 64% do 55%.

Nie było też dla mnie zaskoczeniem, że respondenci, którzy deklarują osiąganie realnych korzyści ze stosowania narzędzi FDA (56% odpowiedzi) są bardziej zaawansowani w ich wdrażaniu. Ta grupa częściej korzystała z zaawanasowanych technik analitycznych oraz deklarowała przetwarzanie większych zbiorów danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł.

Branża IT oferuje już rozwiązania spełniające tak szerokie oczekiwania. Są to np. IBM Counter Fraud Management, SAP Fraud Management lub rozwiązania Fraud & Security Intelligence firmy SAS. Co napawa mnie optymizmem, na polskim rynku są dostępne wszystkie z wymienionych systemów i widzę coraz większe zainteresowanie nimi wśród naszych klientów. Temat systemów klasy Enterprise Fraud Management (EFM) z pewnością nie raz będziemy jeszcze poruszać na łamach naszego bloga.

Warto inwestować w narzędzia FDA

Podsumowując, rosnące zjawisko cyberprzestępczości oraz działania organów państwa sprawiają, że klimat dla wdrażania i rozwoju narzędzi FDA jest bardzo dobry. Przykład organizacji, które w największym stopniu wykorzystują śledczą analizę danych pokazuje także, że inwestycje w FDA przynoszą firmom wymierne korzyści.
Zachęcam do zapoznania się z całym raportem, który dostępny jest na stronach EY>>

Powiązane wpisy


Jedna odpowiedź do: “Rośnie znaczenie śledczej analizy danych – najnowszy raport ze światowego badania EY jest już dostępny”

  1. Avatar
    bpx

    Cyberprzestępczość to ogromne zagrożenie dla naszych przedsiębiorstw. Dlatego śledcza analiza danych jest jak najbardziej wskazana,a nawet powiedziałbym, że jest koniecznością. Nie warto więc zwlekać, ale jak najszybciej zainwestować w FDA.

    Odpowiedz

Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>