Raport przejrzystości firm farmaceutycznych INFARMA

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

Na początku lipca 2020 r. opublikowano dane na temat współpracy w 2019 r. sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Dane te publikowane są od 2016 r. i obejmują informacje na temat wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Zgodnie z najnowszymi danymi firmy farmaceutyczne w 2019 r. przekazały na współpracę ponad 700 mln zł, z czego zdecydowana większość – 64,3% – zostało przekazane na działalność badawczo-rozwojową, natomiast 18,3% świadczeń przekazano na rzecz organizacji ochrony zdrowia, a 17,4% wyżej wymienionej kwoty trafiło na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych.

Źródło: INFARMA, Raport Przejrzystości 2019

Wspomniany Kodeks Przejrzystości INFARMA reguluje zasady udostępniania informacji na temat współpracy pomiędzy przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia a sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości oraz związanych z nią świadczeń. Dzięki temu dostępne publicznie są nie tylko ogólne kwoty, ale również wartość świadczeń przekazanych przez poszczególne firmy farmaceutyczne, które zobowiązały się przestrzegać kodeks.

Firmy te podają na swoich stronach internetowych informacje na temat kosztów wynagrodzeń z tytułu świadczonych usług oraz kosztów poniesionych w związku z wydarzeniami. W przypadku organizacji ochrony zdrowia podawane są również informacje na temat przekazanych im darowizn.

Dokładniejsze dane dla branży, jak i odnośniki do raportów przejrzystości poszczególnych firm farmaceutycznych, dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 27 firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>