Raport KPF i EY – Badanie nadużyć na rynku finansowym (2017)

Zgodnie z zapowiedzią, mamy przyjemność przedstawić tegoroczny Raport z badania nadużyć na rynku finansowym. Raport stanowi podsumowanie kolejnej edycji cyklicznych badań, które od wielu lat są prowadzone przez firmę EY wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

Podobnie jak w poprzednich latach, za pośrednictwem anonimowej ankiety poprosiliśmy przedstawicieli sektora finansowego o opisanie obserwowanej skali zjawiska nadużyć na rynku finansowym oraz o wskazanie, w jaki sposób radzą sobie z tym problemem. W tegorocznej edycji wykorzystaliśmy cztery rodzaje ankiet, które zostały zróżnicowane pod kątem pytań w zależności od rodzaju badanej instytucji. Pozwoliło nam to na zidentyfikowanie cech wspólnych oraz istotnych różnic występujących pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w badaniu.

Jedną z głównych obserwacji z badania jest zauważalne zaniepokojenie rosnącą skalą zjawiska cyberprzestępczości. Co trzeci badany, aż o 13% więcej niż przed rokiem wskazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat ryzyko cyberataków wzrosło lub istotnie wzrosło.

Wzrost niepokoju przedstawicieli instytucji finansowych może mieć swoje uzasadnienie w równolegle zaobserwowanym dynamicznym wzroście liczby identyfikowanych przypadków cyberataków. W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek instytucji, które doświadczyły cyberataków wzrósł 2,5-krotnie. W tym samym czasie odsetek cyberataków w ogólnej liczbie zidentyfikowanych przypadków nadużyć wzrósł aż 60-ciokrotnie. W efekcie, w tym roku już co druga badana instytucja finansowa doświadczyła cyberataku, a cyberprzestępczość stanowiła co czwarte zidentyfikowane nadużycie.

Jeśli są państwo zainteresowani innymi wnioskami z przeprowadzonego badania, serdecznie zapraszamy do lektury pełnej wersji raportu, która jest dostępna na stronie internetowej EY.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>