Prokurator Krajowy o odwróconym łańcuchu dystrybucji leków

Prokurator Krajowy wystosował do prokuratorów regionalnych pismo, w którym zwrócił uwagę na kilka aspektów związanych z obrotem produktami leczniczymi, na które powinni oni zwrócić uwagę w postępowaniach przygotowawczych. Wyróżnił m.in. czyny wskazujące na odwrócenie łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz konieczność weryfikacji prowadzenia pełnej i rzetelnej ewidencji transakcji w łańcuchu dystrybucji.

W sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków, Prokurator Krajowy podkreślił istotność ustalenia, czy obrót był realizowany na znaczną skalę lub z wykorzystaniem dużej liczby podmiotów. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, prokuratorzy powinni zweryfikować, czy obrót ten mógł wynikać z działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

Ponadto, Prokurator Krajowy przypomniał o zapisie art. 86a Prawa farmaceutycznego. Stanowi on, że po 12 lipca 2015 roku zabronione jest zbycie produktów leczniczych przez apteki lub punkty apteczne innym podmiotom, tj. hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

W wytycznych zalecono również, aby w trakcie prowadzenia postępowania prokuratorzy weryfikowali, czy zarówno zbywca, jak i nabywca nie popełnili czynów wypełniających znamiona innych przestępstw. W szczególności, jako takie przesłanki wskazano braki w ewidencji zbycia produktów leczniczych przez apteki lub ich nabycia przez hurtownie farmaceutyczne, lub inne podmioty (występek z art. 77 pkt. 1 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości). Prokuratorzy mają też zwrócić uwagę na wytwarzanie albo posługiwanie się podrobionymi, przerobionymi lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami, co stanowi potencjalne naruszenie kilku artykułów z Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego.

Według nowych wytycznych, prokurator powinien zainicjować postępowanie administracyjne prowadzące do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni, jeśli uzna, że został naruszony zakaz stosowania odwróconego łańcucha dostaw. Wynika to z art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>