Projekt ustawy zagraża tajemnicom zawodowym

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Przygotowana przez Senat nowelizacja ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw zagraża tajemnicom zawodowym – alarmują Naczelna Rada Adwokacka i Naczelna Izba Lekarska.

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała list do posłów z apelem o zaniechanie prac sejmowych nad projektem. Zdaniem adwokatury zagrożone mogą być między innymi tajemnice: notarialna, adwokacka, radcowska, doradcy podatkowego, lekarska, dziennikarska czy detektywistyczna.

Pomimo, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny brak obowiązku niszczenia uzyskanych operacyjne materiałów, zawierających tajemnice zawodowe, to senacki projekt jeszcze osłabia gwarancje zachowania tych tajemnic.

„Projekt w kształcie przekazanym Sejmowi RP przewiduje wprost, że przedstawiciele profesji, z których wykonywaniem wiąże się ochrona tajemnic, mogą być poddawani takim metodom inwigilacji, jak podsłuch czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych. To funkcjonariusz będzie też oceniał, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową. Projekt przewiduje, że to sąd z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości będzie wyrażał zgodę na wykorzystanie tych danych. Niezadowolony z rozstrzygnięcia sądowego prokurator, będzie mógł je zaskarżyć, ale takiego uprawnienia nigdy nie będzie miał zainteresowany adwokat czy lekarz ani osoba, której tajemnica dotyczy. Nie zostaną oni nawet poinformowani o tym, że byli poddawani takim formom inwigilacji” – piszą do posłów adwokaci. 

Przeciwko senackiemu projektowi ustawy o policji opowiedziały się wszystkie zawody zaufania publicznego, a także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej nawet obecne przepisy nie chronią dobrze tajemnicy lekarskiej. Są rozproszone po różnych ustawach. Obowiązują przepisy, które wprost naruszają tę tajemnicę. Na przykład wymóg szczegółowego opisywania na paragonie fiskalnym nazwy usługi medycznej.

Podczas wspólnej konferencji prasowej szefów samorządów adwokackiego i lekarskiego przypomniano historię lekarza, którego skarbówka usiłuje zmusić do ujawnienia danych pacjentów. Prezydium NIL zaapelowało do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych dla lepszej ochrony tajemnicy lekarskiej.

Prezes NRA podkreśla, ze tajemnica zawodowa to nie jest przywilej danej profesji. Jej istotą jest ochrona tajemnic obywateli, które powierzają przedstawicielom niektórych zawodów.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>