Prawo pozwalające przejmować majątki w Meksyku

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Meksykański rząd uchwalił prawo pozwalające przejmować majątki zdobyte w nielegalny sposób. Najbardziej kontrowersyjne zapisy nowego prawa to przerzucenie ciężaru dowodu na właściciela podejrzanych dóbr oraz możliwość wszczęcia procedury odebrania majątku przed zakończeniem postepowania sądowego.

Nowe prawo ma służyć zwalczaniu korupcji i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas władzom nie bardzo to wychodziło. Udowodnienie nielegalności majątku w procedurze karnej czy cywilnej było skutecznie blokowane przez takie działania jak przeniesienia, przejęcia korporacyjne czy trusty. Nowe prawo przenosi ciężar dowodu na właściciela majątku. Występuje tu silne domniemanie niezgodności z prawem niewytłumaczalnego dochodu czy innej własności. Po wszczęciu procedury mającej prowadzić do przejęcia majątku jego właściciel będzie musiał obalić domniemanie niezgodności jego pozyskania z prawem. Może też próbować wykazać, że napotkał wyraźną przeszkodę w odkryciu nielegalności operacji, która doprowadziła do nabycia inkryminowanego majątku.

Prawo pozwalające przejmować majątki jest prawem cywilnym. Z tego powodu nie ma tu zastosowania, zapisana między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zasada domniemania niewinności. Ale występują tu pewne dwuznaczności. Agencja uprawniona do egzekwowania tego prawa to Ministerstwo Publiczne, które jest elementem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Postępowania w sprawie nowego prawa pozwalającego przejmować majątki mają dotyczyć wszystkich dochodów pochodzących z przestępczości zorganizowanej, nadużyć władzy, prania pieniędzy, rozbojów czy porwań. Będzie ono też stosowane wobec legalnych aktywów, ale będących pochodną nielegalnego źródła. Mowa tu miedzy innymi o odsetkach i innego rodzaju dywidendach. Obejmować też ma legalne aktywa, które zostały zmieszane z nielegalnymi dla ukrycia ich bezprawności.

Nie ma wymogu, aby postępowanie mające prowadzić do przejmowania majątków zostało rozpoczęte po zakończeniu procesu karnego. Może to być niezależny proces wynikający tylko z decyzji władz. Co więcej prawo pozwalające przejmować majątki daje rządowi prerogatywy do sprzedaży podejrzanych aktywów przed zakończeniem procedury sądowej.

Nowe prawo może zostać w najbliższych miesiącach zakwestionowane, jako niekonstytucyjne przez sąd najwyższy – czytamy na FCPA Blog. Na razie jednak daje rządowi możliwość przejęcia aktywów, które uzna on za podejrzane.

Powiązane wpisy


Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać regularne informacje z zakresu compliance i przeciwdziałania korupcji?

Zapisz się na newsletter >>


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>