Praktyki cenowe w branży farmaceutycznej pod lupą Komisji Europejskiej

W maju bieżącego roku Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu oficjalnego śledztwa w sprawie jednego z południowoafrykańskich koncernów farmaceutycznych. Zdaniem Komisji, jego praktyki cenowe mogą świadczyć o celowym nadużywaniu pozycji rynkowej i nieuczciwości przy sprzedaży kilku leków onkologicznych. Śledztwo będzie ukierunkowane na weryfikację, czy działanie spółki nie stanowiło naruszenia unijnych reguł konkurencji.

Po wykupieniu od producenta prawa do produkcji farmaceutów, dla których patenty wygasły wiele lat wcześniej, przedsiębiorstwo rozpoczynało negocjacje z rządami poszczególnych państw. Żądało znacząco wyższych (nawet o kilkaset procent) cen za dostarczanie leków i groziło nawet całkowitym zablokowaniem ich dostaw, do czego faktycznie doszło na niektórych rynkach.

Prowadzone przez Komisję Europejską śledztwo obejmie wszystkie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem Włoch. Tam już we wrześniu 2016 roku ICA (Italian Competition Authority) nałożyła na południowoafrykańskiego producenta karę pieniężną w wysokości ponad pięciu milionów euro. Grzywna została nałożona w związku ze złamaniem art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uznaje on nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej na rynku wewnętrznym za niezgodne z obowiązującymi zasadami i zakazane. Artykuł dotyczy przede wszystkim bezpośredniego lub pośredniego narzucania niesłusznych cen sprzedaży produktów. Efektem działań ICA były nasilające się naciski na Komisję Europejską m.in. ze strony Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC). Oczekiwała ona aktywnego przeciwdziałania nieetycznym praktykom cenowym w branży farmaceutycznej.

Zgodnie z opublikowaną przez Komisję Europejską informacją prasową, rozpoczęte śledztwo będzie pierwszym postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez tę instytucję, które obejmie tego rodzaju praktyki cenowe stosowane przez spółki farmaceutyczne. Warto podkreślić, że sam fakt rozpoczęcia śledztwa nie jest równoznaczny z orzeczeniem o winie przedsiębiorcy. W postępowaniu zostanie sprawdzone, czy południowoafrykański producent rzeczywiście dyktował istotnie zawyżone ceny oraz czy miały one uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli wynikały one wyłącznie z chęci osiągnięcia zysku, najprawdopodobniej zostanie nałożona na niego kara w wysokości nawet kilkuset milionów euro.

Unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager wskazała, że firmy farmaceutyczne mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia za produkcję specjalistycznych leków ratujących ludzkie zdrowie i życie. Nie może to być jednak oparte na narzucaniu wielokrotnie zawyżonych cen i nadużywaniu pozycji dominującej na rynku.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>