Ponad cztery miliardy unijnych euro wydane niezgodnie z przepisami

Adrian Figurski
Adrian Figurski Starszy Analityk
kontakt

Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał raport, w którym oceniono zgodność z przepisami wydawania środków Unii Europejskiej. Wykryto nieprawidłowości na kwotę ponad czterech miliardów euro.

Ósmego października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, z raportem analizującym sposób wydawania pieniędzy przyznanych na różnego rodzaju projekty unijne w 2018 roku. Z raportu wynika, że w sposób niezgodny z przepisami rozliczono projekty o wartości przekraczającej cztery miliardy euro. Stanowi to 2,6% rocznego budżetu na projekty, który wynosił w tym roku 155 miliardów euro. Jest to więcej w porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie kwota nieprawidłowo rozliczonych funduszy stanowiła 2,4% wydatków. Wciąż jednak sytuacja przedstawia się lepiej, niż dwa lata wcześniej. W 2016 roku kwota rozliczonych niezgodnie z przepisami wydatków stanowiła 3,1% ogólnych wydatków.

Audytorzy wydali „opinię z zastrzeżeniem”

Ważnym wnioskiem unijnych audytorów było wskazanie na utrudnienie procedur przez wewnętrzne przepisy obowiązujące w danym państwie. Do nieprawidłowości dochodziło w dużej mierze przez nakładane na beneficjentów wymagania wewnętrzne, oraz zbyt skomplikowane przepisy. Chodzi o sytuacje, gdy krajowe regulacje wykraczały poza regulacje unijne. W raporcie ETO można przeczytać, że spośród badanej próby 129 postępowań „…trzech wykrytych przez trybunał błędów można byłoby uniknąć, gdyby organy państw członkowskich określiły mniej skomplikowane krajowe warunki dostępu do programów”.

Nie ma powodu do niepokoju?

Prezes Europejskiego Sądu Audytorów – Klaus-Heiner Lehne – zaznaczył, że wykryte nieprawidłowości nie były powodem do poważnego niepokoju, ponieważ stanowiły niewielką część budżetu i były spowodowane głównie złożonymi zasadami płatności. Błędy nie muszą oznaczać oszustwa.

Zwalczanie nadużyć finansowych

W 2019 roku Europejskie Biuro ds. Zwalczania Oszustw i Nadużyć Finansowych (OLAF) otrzymało od trybunału zawiadomienie w sprawie wątpliwości dotyczących dziewięciu projektów. W 2018 roku, biuro zleciło odpowiednim organom ścigania państw członkowskich przeprowadzenie postępowań karnych w sprawie odzyskania łącznie 371 milionów euro, wobec których ujawniono, że nie zostały one wydane na skutek błędów, tylko właśnie nadużyć kryminalnych. Nie należy również zapominać, że wykryte nieprawidłowości mogą stanowić zaledwie ułamek wszystkich błędów w wydatkach UE, ponieważ jest ograniczona liczba urzędników przeprowadzających kontrole.

Temat zgłaszania nadużyć gospodarczych związanych ze środkami unijnymi do organów ścigania państw członkowskich UE staje się problematyczny w przypadku, gdy przestępstwo zostanie ujawnione, jednak sprawcy nie zostanią złapani i pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W takiej sytuacji wyłudzone pieniądze muszą zostać zwrócone na rzecz UE ze skarbu państwa, co jest niekorzystne dla gospodarki, zwłaszcza przy tak wysokich kwotach. Dlatego też organy ścigania państw członkowskich niechętnie przyjmują zawiadomienia o takich nadużyciach.

Powiązane wpisy


Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać regularne informacje z zakresu compliance i przeciwdziałania korupcji?

Zapisz się na newsletter >>


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>