Pomyśl, zanim podpiszesz

Trwa kampania informacyjna „Zanim podpiszesz”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi potencjalnych klientów instytucji parabankowych na ryzyko, jakie może nieść ze sobą podpisanie umowy pożyczki bądź zainwestowanie środków w firmie nieobjętej nadzorem państwowym.

Kampanię prowadzą: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Komenda Główna Policji oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aby nie stać się ofiarą oszukańczych praktyk, organizatorzy akcji zalecają, by przy podpisywaniu tego typu umów kierować się czterema głównymi zasadami:

 1. Sprawdzić wiarygodność firmy
 2. Policzyć całkowity koszt pożyczki, a w przypadku inwestowania – mieć na uwadze, że wysokie zyski to wysokie ryzyko
 3. Dokładnie przeczytać umowę
 4. Nie podpisywać, jeśli czegoś się nie rozumie

Chociaż powyższe rady dla wielu osób wydają się oczywiste, to nadal dużo klientów pada ofiarą nieuczciwych zapisów w umowach. Świadczą o tym wnioski, płynące z raportu UOKiK „Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe”. Przeanalizowano w nim koszty zawieranych pożyczek w 30 wybranych firmach pożyczkowych. Łącznie zbadano 73 wzory umów, w których stwierdzono szereg nieprawidłowości.

W większości instytucji pożyczkowych oprocentowanie stanowi jedynie ułamek całkowitych kosztów pożyczki. Wiele wątpliwości wzbudziły szczególnie opłaty za obsługę w domu. Przykładowo, jedna z instytucji oferuje 1500 zł pożyczki na 57 tygodni, od której odsetki wynoszą tylko 155,45 zł (18 procent w skali roku), natomiast opłata za „obsługę w domu” wynosi niebagatelne 1251 zł! Problematyczne były także zapisy w umowach dotyczące rocznej rzeczywistej stopy procentowej (RRSO), które były znacząco zaniżane przez niektóre z badanych firm. Na przykład RRSO na umowie wynosiło 125,64% zamiast faktycznego 2333,95% w przypadku pożyczki udzielonej na 30 dni.

Kolejnym kontrowersyjnym kosztem jest opłata przygotowawcza, pobierana często nawet wtedy, kiedy instytucja odmówiła udzielenia pożyczki klientowi. Ostatnio głośna była sprawa firmy pożyczkowej z Pomorza, która w ten sposób wyłudziła od klientów 115 mln złotych. Oszukała 48 tysięcy klientów.

Kontrola UOKiK wykazała w sumie 207 naruszeń przepisów prawa w analizowanych umowach. Wystąpiły one u wszystkich badanych przedsiębiorców. Wobec skontrolowanych parabanków wszczęto postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Dodatkowo, UOKiK zapowiedział skierowanie do sądu 12 pozwów o uznanie wybranych klauzul za niezgodne z prawem. Wyniki przeprowadzonej kontroli jedynie utwierdzają w przekonaniu, iż szeroko zakrojone kampanie informacyjne zwiększające świadomość ekonomiczną klientów, są w naszym kraju nadal potrzebne.

Szerzej o raporcie UOKiK pisaliśmy w sierpniu na blogu.


Jedna odpowiedź do: “Pomyśl, zanim podpiszesz”

 1. Zdecydowanie dużą winę takiego stanu rzeczy należy przypisać społeczeństwu.
  Przykład? Idziemy do banku aby wziąć pożyczkę. Pracownik banku podaje nam
  umowę do podpisania a my jej nie czytamy tylko automatycznie składamy na niej podpis.
  Oczywiście podany przykład jest uproszczony, nie mniej jednak często taka sytuacja ma miejsce.

  Odpowiedz

Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>