Plan kontroli UODO w 2019 roku

Prezes UODO zatwierdził roczny plan kontroli sektorowych. Zakłada on przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych w wielu dziedzinach, między innymi w telemarketingu. 

UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Podejmowane kontrole muszą jednak być zgodne z zatwierdzonym planem.

Jednostki sektora publicznego mogą się spodziewać kontroli w zakresie udostępniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobu wysyłania korespondencji zawierających dane osobowe. Kontynuowana będzie kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w monitoringu miejskim. Obszar ten jest bez wątpienia jednym z głównych wyzwań w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO. Ponadto, UODO planuje przeprowadzenie kontroli systemu identyfikacji i monitoringu odpadów.

Podmioty prowadzące działalność telemarketingową też powinny spodziewać się kontroli urzędu. Należy przypuszczać, że kontrola może dotyczyć m.in. sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych. Ponadto, kontrolerzy przyjrzą się profilowaniu w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Kontroli nie unikną także organy ścigania i sądy. Objęte nimi będą miedzy innymi: policja, Straż Graniczna i areszty śledcze. Zostaną tam sprawdzone środki techniczne oraz organizacja pracy mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu i usuwaniu nośników danych.

Podmioty uprawnione do dostępu do systemów SIS/VIS także powinny spodziewać się kontroli.

Kontynuowane będzie sprawdzanie przetwarzania danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych. Kontroli w takich powinni się spodziewać też pracodawcy oraz podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

Pełne zestawienie planowanych sprawdzeń sektorowych można znaleźć na stronie UODO.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>