Pierwsza w Polsce kara za naruszenie RODO

Laura Benachir
Laura Benachir Starszy Analityk
kontakt

Zapadła decyzja o wymierzeniu pierwszej w Polsce kary za złamanie przepisów RODO. Ukaranym jest warszawska spółka, będąca dostawcą danych i analiz. UODO ostrzega, że zamierza nałożyć grzywny na kolejne dwie firmy.

15 marca 2019 roku Edyta Bielak – Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nałożyła pierwszą w Polsce karę za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Pomimo utajnienia przez UODO nazwy ukaranej firmy, spółka sama poinformowała, że to jej dotyczy decyzja.

Wysokość grzywny to 220 tysięcy euro, czyli 943 tysiące złotych, które zasilą budżet państwa. Zgodnie z wymogami RODO, kwotę przelicza się według kursu z 28 stycznia roku, w którym kara została nałożona. Prezes UODO motywuje jej wysokość świadomym niezrealizowaniem obowiązku informacyjnego.

Ukarana spółka gromadziła dane na temat podmiotów gospodarczych w oparciu o ogólnodostępne w Internecie źródła, między innymi oficjalne rejestry gospodarcze KRS i CEIDG. Zdaniem UODO spółka miała nie dopełnić obowiązku informacyjnego względem części przedsiębiorców, których dane gromadziła. Konkretnie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy nie podali adresów mailowych w oficjalnych rejestrach.

Według informacji dostępnych publicznie, firma oparła się na art. 14 pkt. 5 lit b rozporządzenia RODO, który pozwala na odejście od obowiązku udzielenia informacji, w przypadku konieczności poniesienia niewspółmiernie dużego wysiłku. W tym przypadku spółka musiałaby wysłać powiadomienia drogą listową, co wiązałoby się z kosztem około 30 milionów złotych. Przekraczałoby to obrót firmy, dlatego podała tą informację tylko na swojej stronie internetowej.

Firma rozważa usunięcie danych kłopotliwych z jej punktu widzenia podmiotów ze swoich baz, aby uniknąć spełnienia obowiązku informacyjnego. Zastanawia się też nad odwołaniem od wymierzonej kary nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>