Pięcioletni plan antykorupcyjny MSW

Michał Sajko
Michał Sajko Konsultant
kontakt

Pod koniec czerwca MSW zaprezentowało projekt uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji, obejmującego lata 2013 – 2018. Program ma stanowić plan działań antykorupcyjnych rządu, uważanych za jeden z priorytetów na najbliższe lata.

Głównym celem programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce. Ma on być realizowany przez prewencję i edukację antykorupcyjną oraz zwiększenie skuteczności zwalczania występujących nadużyć. Przewidywany katalog zadań obejmuje przykładowo ocenę efektywności istniejących aktów prawnych, wzmocnienie przejrzystości procedury zamówień publicznych, czy przeprowadzanie kampanii społecznych.

Jak podkreślają autorzy dokumentu, projekt stanowi kontynuację rządowej Strategii Antykorupcyjnej realizowanej w latach 2002-2009. Bazuje na uzyskanych wówczas doświadczeniach. Obecny program został wzbogacony o mierniki realizacji celów, których niedookreślenie w dotychczasowej strategii ocenione zostało, jako powód ograniczenia skuteczności wcześniejszych działań. Założono czteroetapową procedurę wdrożeniową.

Zgodnie z przyjętą filozofią, miernikiem głównego zadania jest wzrost wartości Indeksu Percepcji Korupcji, badanego przez Transparency Internatonal. W 2012 roku Polska uzyskała 58 punktów. Do 2018 roku indeks ma wzrosnąć o 10% do poziomu 64 punktów w skali od 0 do 100. Koordynacją wdrożenia programu ma zająć się międzyresortowy zespół, kierowany przez ministra Spraw Wewnętrznych, funkcję jego zastępcy obejmie szef CBA. W ministerstwach i urzędach centralnych realizacją programu zajmować będą się specjalni koordynatorzy.

W dokumencie zostały wymienione również prognozowane obszary gospodarki szczególnie narażone na zjawisko korupcji. Są to: przetargi infrastrukturalne oraz związane z informatyzacją administracji publicznej, dystrybucja środków unijnych, zamówienia związane z obronnością, a także sfera ochrony zdrowia i energetyki.

Szczególna uwaga ma by również skierowana na sektor profesjonalnych zawodów sportowych, w którym głównym problemem ma być łapownictwo wśród sędziów, zawodników i działaczy. Zestaw potencjalnie korupcjogennych obszarów zamykają zagadnienia ochrony środowiska, takie jak segregacja odpadów lub przyznawanie koncesji, a także korupcja urzędnicza.

Pozostaje mieć nadzieję, że wdrożenie programu przyniesie oczekiwane skutki. Społeczeństwo na to oczekuje. W przeprowadzonych przez CBOS badaniach z 2010 roku, 46% respondentów uważała, iż w kraju nie ma odpowiedniej woli politycznej przeciwdziałania korupcji, zaś aż 87% uznało, że korupcja stanowi duży problem.


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>