Pakt uczciwości Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Wszystkie podmioty, które chcą współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym muszą zawrzeć z nim Pakt uczciwości. Jest to sformułowany przez EBI zestaw zobowiązań, które musi przyjąć podmiot. Ma też obowiązek ujawnienia wcześniejszych naruszeń zasad, jakich się dopuścił.

Pakt uczciwości jest częścią Przewodnika po zamówieniach dla finansowanych projektów. Jest to zobowiązanie, że startujący w przetargu oferent nie będzie postępował niezgodnie ze zdefiniowanymi przez EBI zasadami dotyczącymi zwalczania nadużyć. Nie będzie, więc brał udziału w oszustwie, korupcji, praniu pieniędzy, czy zmowie w związku z prowadzonym postępowaniem.

Firma podpisuje oświadczenie, że żaden z jej dyrektorów, pracowników, agentów, partnerów joint venture lub podwykonawców, jeśli tacy istnieją, działając w jej imieniu za jej wiedzą lub zgodą nie brał udziału w jakimkolwiek zabronionym postępowaniu. Jednocześnie zobowiązuje się, że jeśli doszłoby do takiego naruszenia, to EBI zostanie o tym poinformowany. Na czas trwania przetargu, a jeśli firma go wygra, to na czas realizacji umowy zostanie wyznaczony urzędnik, który zapewni zgodność z Paktem uczciwości.

Firma musi się też wyspowiadać z niezgodności, których się dopuściła lub dopuścili się jej pracownicy, kierownictwo czy partnerzy. A więc miedzy innymi:

– czy podlega sankcjom UE albo ONZ, lub zamierza naruszać obowiązujące zasady;

– czy którykolwiek z  szefów, pracowników, współpracowników został skazani w ciągu pięciu lat w jakimkolwiek sądzie za postepowanie zabronione;

– taka sama deklaracja jest wymagana w sprawie byłych szefów, pracowników czy współpracowników;

– czy podmiot został wykluczony lub ukarany przez instytucje UE, czy inny bank rozwoju za zabronione postępowanie.

Jeśli cos takiego nastąpiło podmiot musi podać szczegóły tego zdarzenia.

Pakt uczciwości przewiduje też, że firma musi umożliwić dostęp do swoich dokumentów na potrzeby audytu prowadzonego dla EBI. Musi też przechowywać dokumentację przez sześć lat od daty złożenia oferty, a jeśli wygra przetarg to od daty wykonania umowy.

O paktach uczciwości szerzej pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>