Najczęściej podczas rozmów z pracownikami sprzedaży słyszy się stwierdzenia w stylu „ te zasady są bez sensu”, „procedury słupków nie robią” [czytaj: nie podnoszą wyników sprzedażowych], „tylko nam przeszkadzacie w robieniu biznesu” (o pracownikach działu compliance) . Ukryć się nie da, że słowa cierpkie, mocne i bardzo dosadne też padają. Bo przecież „to my płacimy […]


Co mają ze sobą wspólnego: 28 milionów USD rocznych przychodów, 24 miesiące, 15 lat więzienia? Rekordowy wyrok amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.   W październiku 2011 zapadł na Florydzie najsurowszy w historii egzekucji amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) wyrok – 15 lat więzienia. Skazanym jest Joel Esquenazi, były prezes Terra Telecomunications Corp. […]


Powstało wiele opracowań, opisujących statystyczny profil przestępcy korporacyjnego. Są one powszechnie dostępne i szeroko komentowane na seminariach i konferencjach poświęconych problemowi nadużyć. O ile niewątpliwie dostarczają one cennych informacji badawczych, to dla przeciętnej osoby zajmującej się przeciwdziałaniem nieprawidłowościom ich przydatność praktyczna jest ograniczona.   Z perspektywy takiej osoby, znacznie bardziej pragmatyczne wydaje się zainteresowanie innym […]


W poprzednim wpisie obiecałem wskazać różnice pomiędzy compliance, a przestrzeganiem prawa. Co prawda dowcipu dzisiaj nie ma, ale nudno też nie powinno być – proponuję bowiem trochę filozoficznych rozważań… Przechodząc do rzeczy, z punktu widzenia zachowywania się danego podmiotu w ramach norm ustalonych przez państwo, różnicy pomiędzy „przestrzeganiem prawa”, a byciem w „zgodzie z regulacjami” […]


Na 20-tą rocznicę opublikowania dokumentu „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa” COSO szykuje pierwszą aktualizację tego kamienia milowego w obszarze nadzoru korporacyjnego. W chwili obecnej dostępny jest publiczny draft znowelizowanego dokumentu, do którego zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi – aż do końca marca 2012.   Nowa wersja dokumentu jest szczególnie interesująca dla środowiska walki z […]


W 2002 roku wydawało się, że czas oszustw księgowych się skończył. Spektakularny upadek kilku dużych koncernów amerykańskich pokazał, jak ryzykowne bywają manipulacje księgowe. Dodatkowo, wdrożono szereg nowych regulacji (między innymi – ustawa Sarbanes-Oxley), które miały zapobiegać podobnym praktykom. Pokusa nadużyć okazała się jednak silniejsza. Od 2 lat ujawniane są kolejne głośne skandale finansowe, mamy znowu […]


1 grudnia Transparency International (www.transparency.org) ogłosiła swój coroczny ranking Indeksu Postrzegania Korupcji (Corruption Perceptions Index). W oparciu o oceny ekspertów oraz badania ankietowe organizacja sporządza, począwszy od 1995 roku, ranking krajów pod kątem postrzegania korupcji w sektorze publicznym. W 2011 roku badaniem zostały objęte 183 kraje, a Polska znalazła się na 41 miejscu z wynikiem […]


„Razem stworzymy propozycje, które zagwarantują przyszłość Europie”. Te słowa, w dobie europejskiego kryzysu rozbrzmiewają ze wzmożoną siłą. I choć nie należy odbierać znaczenia samym propozycjom wypowiadanym przez głowy najważniejszych europejskich państw – warto skupić się na czymś innym. Unia Europejska chce bowiem z całą mocą, i może nawet silniej niż kiedykolwiek wcześniej, powiedzieć, że będzie […]