Wydawać by się mogło, że pokusie  kradzieży ulegają przede wszystkim osoby, którym daleko do miana „zamożnych”, ewentualnie osoby nieświadome negatywnych następstw swoich działań. Co innego jednak wynika z raportów opisujących profile psychologiczne tzw. „sprawców” nadużyć gospodarczych. Według raportu „Report to the nation 2010” sporządzonego przez ACFE najczęściej kradną mężczyźni w wieku 30-50 lat. To niezbyt […]


Po dwuletnim okresie konsultacyjnym, Financial Action Task Force, międzynarodowa organizacja ustanawiająca standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wydała zaktualizowaną wersję swojego sztandarowego dokumentu – „40 Rekomendacji”.   Od poprzedniej „dużej” aktualizacji Rekomendacji minęło już 10 lat, co we współczesnej gospodarce stanowi epokę. Mimo szczytnych założeń, nie udało się nadal globalnie ujednolicić regulacji […]


31 stycznia miało miejsce wydarzenie symboliczne dla rządów, organizacji i osób zawodowo zajmujących się zwalczaniem korupcji: Rosja podpisała Konwencję antykorupcyjną OECD, jeden z fundamentalnych dokumentów wyznaczających ramy walki z międzynarodowym łapownictwem.   Dokument, którego pełna nazwa brzmi OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials In International Business Transactions (Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa […]


Najczęściej podczas rozmów z pracownikami sprzedaży słyszy się stwierdzenia w stylu „ te zasady są bez sensu”, „procedury słupków nie robią” [czytaj: nie podnoszą wyników sprzedażowych], „tylko nam przeszkadzacie w robieniu biznesu” (o pracownikach działu compliance) . Ukryć się nie da, że słowa cierpkie, mocne i bardzo dosadne też padają. Bo przecież „to my płacimy […]


Co mają ze sobą wspólnego: 28 milionów USD rocznych przychodów, 24 miesiące, 15 lat więzienia? Rekordowy wyrok amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.   W październiku 2011 zapadł na Florydzie najsurowszy w historii egzekucji amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) wyrok – 15 lat więzienia. Skazanym jest Joel Esquenazi, były prezes Terra Telecomunications Corp. […]


Powstało wiele opracowań, opisujących statystyczny profil przestępcy korporacyjnego. Są one powszechnie dostępne i szeroko komentowane na seminariach i konferencjach poświęconych problemowi nadużyć. O ile niewątpliwie dostarczają one cennych informacji badawczych, to dla przeciętnej osoby zajmującej się przeciwdziałaniem nieprawidłowościom ich przydatność praktyczna jest ograniczona.   Z perspektywy takiej osoby, znacznie bardziej pragmatyczne wydaje się zainteresowanie innym […]


W poprzednim wpisie obiecałem wskazać różnice pomiędzy compliance, a przestrzeganiem prawa. Co prawda dowcipu dzisiaj nie ma, ale nudno też nie powinno być – proponuję bowiem trochę filozoficznych rozważań… Przechodząc do rzeczy, z punktu widzenia zachowywania się danego podmiotu w ramach norm ustalonych przez państwo, różnicy pomiędzy „przestrzeganiem prawa”, a byciem w „zgodzie z regulacjami” […]


Na 20-tą rocznicę opublikowania dokumentu „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa” COSO szykuje pierwszą aktualizację tego kamienia milowego w obszarze nadzoru korporacyjnego. W chwili obecnej dostępny jest publiczny draft znowelizowanego dokumentu, do którego zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi – aż do końca marca 2012.   Nowa wersja dokumentu jest szczególnie interesująca dla środowiska walki z […]