W maju 2011 roku ukazała się kolejna edycja Europejskiego Badania Nadużyć, przeprowadzonego przez Ernst & Young. Wzięło w niej udział 2.300 respondentów z praktycznie wszystkich szczebli drabiny organizacyjnej. Próba obejmowała 25 krajów. Tym razem usiłowaliśmy się dowiedzieć jak firmy traktują zagadnienie nadużyć gospodarczych w dobie przemijającego kryzysu. Wyniki nie napawają optymizmem. Jedna trzecia odpowiadających spodziewa […]


„W obstawie ochroniarzy, w pancernych autach, pod czujnym okiem kamer. A najczęściej z głowami w księgach, palcami na klawiaturze i oczami wlepionymi w monitory. Tak spędza czas garstka polskich audytorów śledczych” – tak zaczynał się jeden z pierwszych artykułów w polskiej prasie poświęcony zjawisku znanemu jako „forensic audit”. Czasy były zamierzchłe, a aktywne podejmowanie tematu […]