Przy okazji omawiania podejścia „zero tolerancji dla nadużyć w gospodarce” zawsze nawiązujemy do pojęcia „tonu nadawanego z góry” (ang. tone at the top). W powszechnym przekonaniu ryba psuje się od głowy. I słusznie, najwyższa kadra zarządzająca zobowiązana jest bowiem promować pożądane standardy postępowania i wcielać w życie deklarowane hasła. z tego obszaru. Zapewnienie odpowiedniego przekazu […]


O firmach mówi się zazwyczaj w pewien charakterystyczny sposób. Przypomina on nieco literacką personifikację. Przedsiębiorstwom zwykło się przypisywać cechy charakteru: dynamiczna, obiecująca, stabilna itd…  Analitycy rozważają jego kondycję analizują jego decyzje. Kreuje to niewłaściwy obraz spółki jako żywej istoty, zdolnej do samodzielnego działania. Nie jest to zresztą jedynie moją obserwacją. W filmie dokumentalnym Korporacja (dla […]


W tym wpisie chciałbym rozpocząć temat tzw. kluczy ulotnych – to jest takich, które przechowywane są przez system operacyjny jedynie w pamięci operacyjnej komputera i nie są zapisywane na dysk twardy – a przynajmniej nie w plikach, które klucz HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlhivelist wskazuje jako miejsce przechowywania zawartości rejestru przez system. W skrócie, i posiłkując się opracowaniem, klucze […]


Jedynie dwa miesiące zajęło władzom brytyjskim postawienie pierwszych zarzutów na podstawie UK Bribery Act (UKBA).   Charakter samego oskarżenia nie jest spektakularny, ale jednocześnie doskonale wpisuje się w zasadę „zero tolerancji dla nadużyć”. Sprawa prowadzona jest przez Koronną Służbę Prokuratorską (nie przez Serious Fraud Office), która pełni rolę oskarżyciela publicznego w Wielkiej Brytanii. Podstawą oskarżenia […]


Skandynawowie i ich społeczeństwa obywatelskie, porządni Niemcy, zarozumiali Francuzi, flegmatyczni Brytyjczycy, no i wreszcie Polacy – ciągle narzekający cwaniacy, względnie alkoholicy. W takim zestawieniu, nasza  ocena jest, delikatnie rzecz ujmując, nienajlepsza. Najgorsze jest jednak, że na tle innych narodowości, Polacy właśnie w ten sposób postrzegają sami siebie. Co więcej, z przykrością można stwierdzić, że droga […]


Rynek badań przestępczości gospodarczej z każdym kolejnym rokiem staje się bogatszy o kolejne opracowania. Problemem pozostaje użyteczność ich wyników dla przedstawicieli konkretnych sektorów.   Dlaczego? Ponieważ zdecydowana większość badań jest prowadzona przekrojowo i nawet jeśli wyniki są grupowane wg branż (jak np. w Report to the Nations 2010 ACFE), to ich reprezentatywność pozostawia wiele do […]


W maju 2011 roku ukazała się kolejna edycja Europejskiego Badania Nadużyć, przeprowadzonego przez Ernst & Young. Wzięło w niej udział 2.300 respondentów z praktycznie wszystkich szczebli drabiny organizacyjnej. Próba obejmowała 25 krajów. Tym razem usiłowaliśmy się dowiedzieć jak firmy traktują zagadnienie nadużyć gospodarczych w dobie przemijającego kryzysu. Wyniki nie napawają optymizmem. Jedna trzecia odpowiadających spodziewa […]


„W obstawie ochroniarzy, w pancernych autach, pod czujnym okiem kamer. A najczęściej z głowami w księgach, palcami na klawiaturze i oczami wlepionymi w monitory. Tak spędza czas garstka polskich audytorów śledczych” – tak zaczynał się jeden z pierwszych artykułów w polskiej prasie poświęcony zjawisku znanemu jako „forensic audit”. Czasy były zamierzchłe, a aktywne podejmowanie tematu […]