Oszuści powołują się na KNF

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

KNF ostrzega przed falą oszustw. Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego napływają liczne sygnały o oszustach twierdzących, że działają na zlecenie KNF albo UKNF. Komisja radzi zgłaszać takie sprawy organom ścigania.

Oszuści dzwonią do potencjalnych ofiar mówiąc, że działają na zlecenie KNF lub UKNF. Twierdzą, że weryfikują dane osobowe oraz sprawdzają jakość obsługi klientów sektora emerytalnego i ubezpieczeniowego. Celem owej „weryfikacji danych osobowych” jest ich wyłudzenie od potencjalnej ofiary – dowiaduję się w komisji. W niektórych przypadkach dzwoniący są agentami ubezpieczeniowymi realnie działających firm i próbują nielegalnymi metodami oferować produkty finansowe informuje Departament Komunikacji Społecznej KNF.

Komisja ogłasza w komunikacie, „że KNF ani UKNF nie upoważniają podmiotów zewnętrznych do reprezentowania KNF ani UKNF w takich sprawach”. I dalej „Jeżeli dany podmiot informuje, że powyższe czynności wykonuje z upoważnienia lub w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego (w tym jeżeli dodatkowo oferuje np. produkty finansowe), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.”

Komisja przytacza dalej dwa artykuły Kodeksu Karnego, z których mogą być oskarżani oszuści powołujący się na tę instytucję:

Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

KNF przypomina też, że agent ubezpieczeniowy ma obowiązek przy pierwszym kontakcie i na każde wezwanie klienta okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego mu przez zakład ubezpieczeń albo poinformować o wpisie do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Dodatkowo agenta można sprawdzić w rejestrze online prowadzonym przez KNF. Jeżeli osoba powołująca się na KNF czy UKNF jest rzeczywiście agentem ubezpieczeniowym należy o takiej rozmowie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe – radzi komisja.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>