Ograniczenie wyłudzeń za połączenia premium rate

Marta Denys
Marta Denys Starszy Analityk
kontakt

W pierwszym tygodniu stycznia został przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym, ukierunkowany na ograniczenie nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaniem usług o podwyższonej opłacie, np. smsów premium. Podstawową nowością jest obowiązek wprowadzenia przez operatorów telekomunikacyjnych co najmniej trzech wartości limitów dla usług premium rate: 35, 100 i 200 złotych. W przypadku niezadeklarowania przez abonenta żadnej wartości progu, stosowany ma być domyślny limit dla wspomnianych opłat w wysokości 35 złotych. Po jego przekroczeniu, użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie, a połączenia na numery premium zostaną automatycznie zablokowane.

Celem wprowadzenia zmian legislacyjnych w odniesieniu do usług premium jest ochrona konsumentów przed oszustwami, obejmującymi przede wszystkim naciąganie na wysokie opłaty smsowe oraz koszty przychodzących i wychodzących połączeń głosowych. Warto jednak podkreślić, że wysokie rachunki telefoniczne mogą wynikać nie tylko z organizowanych konkursów i promocji, ale również z dokonywania różnorodnych mikropłatności, np. zakupu biletu przez telefon. Wprowadzenie domyślnego limitu dla tego rodzaju opłat w wysokości 35 złotych, zwiększy kontrolę abonentów nad rachunkami za usługi telekomunikacyjne.

Według projektu, firmy oferujące usługi związane z podwyższonymi opłatami będą miały obowiązek dokonania stosownego zgłoszenia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na 14 dni przed rozpoczęciem ich świadczenia. To o siedem dni wcześniej niż obecnie. W zgłoszeniu powinny zostać przedstawione informacje pozwalające na kontakt z danym podmiotem. Dane te mają być na bieżąco aktualizowane. Za ich niezgodność ze stanem faktycznym grozić ma odpowiedzialność karna, a za niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych może zostać nałożona kara przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Usługi niewpisane lub niepoprawnie wpisane do właściwego rejestru będą blokowane przez operatorów telekomunikacyjnych. Prezes UKE będzie mógł nakazać operatorom telekomunikacyjnym zablokowanie dostępu do określonych usług premium lub zaprzestanie ich świadczenia.

Abonenci mają otrzymywać na rachunku informacje o wykorzystanych usługach premium. To ułatwi składanie ewentualnych reklamacji, bo wiadomo będzie, do kogo należy zgłosić się z zażaleniem. Abonent nie zostanie też obciążony opłatami wygenerowanymi na skutek niedopełnienia obowiązków i popełnienia nadużyć w tym obszarze.

Dotychczas wprowadzenie maksymalnych limitów kwotowych na usługi premium było dostępne na zlecenie abonenta. Po wejściu w życie zmian, w przypadku braku deklaracji ze strony użytkownika będzie wprowadzana automatyczna blokada takich świadczeń na poziomie 35 złotych. Co ciekawe, abonenci będą mieli nie tylko możliwość podniesienia tej wartości do 100 lub 200 złotych, ale również do obniżenia limitu do zera złotych. W praktyce oznacza to brak możliwości korzystania z takich usług, co ma na celu ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami.

Według niektórych szacunków, nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego może prowadzić do zmniejszenia rynku usług typu premium rate aż o 50%.

Przed wejściem w życie, dokument musi zostać jeszcze skierowany do Sejmu, a następnie podpisany przez Prezydenta.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>