Ogłoszenia o pracy obowiązkowo z informacją o zarobkach

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Ogłoszenia o pracy mają obowiązkowo zawierać informację o proponowanej płacy. Projekt ustawy przewidującej taki obowiązek wpłynął do laski marszałkowskiej. Pomysł spotkał się z krytyką miedzy innymi ze strony organizacji pracodawców.

Płaca w Polsce jest tabu. Bardzo rzadko ogłoszenia o pracy zawierają wysokość proponowanej na danym stanowisku płacy. Zdarza się, że w wewnętrznych regulaminach firmy zastrzegają, że ujawnianie płacy innym pracownikom jest zakazane. Nawet w czasie rozmów rekrutacyjnych temat zarobków jest często pozostawiany na koniec. W wielu przypadkach oznacza to czystą stratę czasu dla obu stron.

Jak informuje Puls Biznesu na polskim rynku zaledwie około 10 procent firm informuje o proponowanej płacy. Jednocześnie około 90 procent kandydatów do pracy chciałoby wiedzieć ile pieniędzy firma oferuje. Zwłaszcza, że jedną z głównych przyczyn rozważań o zmianie pracy jest kwestia zarobków.

Projektowane przepisy mają się znaleźć w Kodeksie pracy. Pomysłodawcy uzasadniają potrzebę wprowadzenia zmian w prawie między innymi zmniejszeniem ryzyka dyskryminacji płacowej. Chodzi tu zwłaszcza o kobiety jak i o młodych ludzi podejmujących pierwszą pracę. Zmiana ma być również korzystna dla pracodawców, bo usprawni proces rekrutacyjny. Osoby, które nie są zainteresowane płacą w oferowanej wysokości nie zgłoszą się. Jednocześnie pracodawcy podając oferowaną płacę mają być lepiej postrzegani.

Według projektu ogłoszenia o pracy mają obowiązkowo zawierać kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto. Dopuszczalne jest też poinformowanie o widełkach, w jakich ma się zmieścić oferowane wynagrodzenie. W przypadku widełek, w ogłoszeniu ma się znaleźć informacja o tym, że płaca podlega negocjacjom.

Projektodawcy przewidują też kary za niewywiązywanie się z obowiązku. Mogą one wynieść od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Grzywnie ma podlegać opublikowanie ogłoszenia o pracy bez informacji o płacy oraz zatrudnienie pracownika za mniejsza kwotę niż oferowana w ogłoszeniu.

Konfederacja Lewiatan popiera ideę podawania proponowanej płacy w ogłoszeniach, ale jest przeciwna projektowi ustawy. Organizacja pracodawców uważa za niewłaściwe wprowadzenie ustawowego obowiązku informowania o proponowanej płacy. Jest też przeciwna karom za niedopełnienie obowiązku. Lewiatan zwraca też uwagę, że Kodeks pracy nie definiuje „zasadniczego wynagrodzenia brutto”, a takim pojęciem posługują się autorzy projektu.

Według Polskiego Forum HR podawanie wysokości wynagrodzenia powinno zależeć od pracodawcy. Proponowane rozwiązania nie uwzględniają złożoności występujących na rynku systemów wynagrodzeń, na przykład różnych dodatków i prowizji – uważa organizacja.

Poselski projekt ustawy trafił do konsultacji.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>