Ochrona sygnalistów – stanowisko HFPC

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Ochrona sygnalistów powinna być szeroka, niezależna od motywacji osoby zgłaszającej nieprawidłowość czy też prawdziwości informacji – wynika ze stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Fundacja odniosła się do pytań ministra sprawiedliwości.

Sygnalista czy whistleblower w Polsce nie istnieje. Co za tym idzie nie istnieje żadna ochrona sygnalistów. Czy to się w końcu zmieni? Może na to wskazywać fakt, ze minister sprawiedliwości zadał HFPC szereg pytań na temat sygnalistów.

Zdaniem HFPC ochrona sygnalistów nie może się ograniczać do osób zatrudnionych w rozumieniu kodeksu pracy. Fundacja uważa, że chronieni powinni być wszyscy, którzy są w jakiś sposób zależni od organizacji na temat, której ujawniają informacje. Zdaniem zajmującego się tą problematyką specjalnego sprawozdawcy ONZ ochroną powinni być objęci wszyscy, którzy narażeni są na negatywne konsekwencje ujawnienia informacji – relacjonuje HFPC. Jako przykład sprawozdawca podaje pacjentów ujawniających nieprawidłowości w szpitalu, czy uczniów albo studentów raportujących o nadużyciach w placówkach edukacyjnych.

HFPC powołuje się też na zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy by ochrona sygnalistów obejmowała „każdą pracującą osobę, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, niezależnie od charakteru relacji zatrudnienia i niezależnie od tego, czy praca jest odpłatna”.

Ochrona sygnalistów powinna być niezależna od pobudek, jakimi się kierują. Z doświadczeń HFPC wynika, że argument rzekomo niskich pobudek jest chętnie wykorzystywany, jako uzasadnienie do ignorowania zgłoszeń.

Ochrona sygnalistów powinna być tez niezależna od tego czy ich zgłoszenie się potwierdzi. Wystarczające stwierdzenie, że sygnalista miał uzasadnione podstawy do uznania, że dochodzi do działań czy zaniechań szkodzących interesowi publicznemu. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że sądy powinny badać dobrą wiarę osoby zgłaszającej nieprawidłowość. Podkreślił też, że zgłoszenia są często podkoloryzowane, ale nie ma to znaczenia, jeśli sygnalista działał w dobrej wierze.

Jak pisze HFPC zgodnie ze standardami międzynarodowymi zakres zaniechań i działań, których ujawnienie podlega ochronie powinien być szeroki i nie powinien się ograniczać do działań przestępczych. Komitet Ministrów Rady Europy wskazuje, że powinien on obejmować, co najmniej również „naruszenia praw człowieka, a także zagrożenie dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska”. Zakres informacji, których ujawnienie podlega ochronie powinien być jasno zdefiniowany, żeby sygnaliści mogli podejmować świadome decyzje.

W ostatnim czasie były też inne sygnały świadczące o tym, że rząd rozważa wprowadzenie ochrony sygnalistów.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>