Ochrona sygnalistów – obywatelski projekt ustawy

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

Ochrona sygnalistów jest w Polsce od kilku lat przedmiotem wielu publicznych dyskusji. Problem nie został jednak ciągle kompleksowo rozwiązany przez rządzących. Projekt odpowiedniej ustawy napisały organizacje pozarządowe.

Projekt ustawy został przygotowany przez Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych.

Przewiduje on ochronę sygnalistów, ale warunkiem koniecznym jej przyznania jest działanie przez whistleblowera w dobrej wierze. Ale aby ochrona przysługiwała zgłoszenie nie musi się potwierdzić. Czynnikiem wykluczającym ochronę jest zgłoszenie nieprawidłowości dokonane przez sygnalistę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Sygnalista ma też obowiązek przekazania informacji o ewentualnym swoim udziale w nieprawidłowościach.

W projekcie zapisano, że osoba chcąca zgłosić nieprawidłowości ma obowiązek wykorzystać do tego wewnętrzny system przekazywania informacji. Musi być jednak spełnionych szereg warunków. Po pierwsze system bezpiecznego przekazywania informacji musi istnieć i szefowie musieli o tym powiadomić pracowników. System musi między innymi gwarantować ochronę tożsamości sygnalisty, określać tryb dokonywania zgłoszenia, zapewniać rzetelne zbadanie zgłoszenia i umożliwiać whistleblowerowi sprawdzenie, co się dzieje z jego sprawą.

Ochrona sygnalistów polega według projektu przede wszystkim na zachowaniu ich anonimowości. Dane identyfikacyjne mogą być ujawnione tylko za zgodą zainteresowanego, lub w drodze postanowienia sądu. Zakazane maja być jakiekolwiek działania odwetowe wobec sygnalisty. Jeśli takie nastąpią sygnalista ma prawo do zadośćuczynienia od pracodawcy. Ma być ono proporcjonalne do szkody, ale nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych.

Projekt przewiduje powołanie Komisji do spraw Ochrony Sygnalistów. 21 osobowy organ ma się składać z Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli strony rządowej, strony pracowników, strony pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

Ochrona sygnalistów jest w Polsce niewątpliwie bardzo potrzebna. Obywatelski projekt ustawy ma szansę przyspieszyć prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu. Na razie nie wiadomo w jaki sposób pomysłodawcy chcą skierować projekt na ścieżkę legislacyjną.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>