Ocena ryzyka oszustwa według Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

W Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2010 roku przeprowadzana jest ocena ryzyka oszustwa. Operację określaną, jako proaktywne przeglądy integralności przeprowadza Wydział Dochodzenia Generalnego Inspektoratu EBI.

Proaktywne przeglądy integralności mają na celu znalezienie podatnych na nadużycia operacji finansowych jeszcze zanim nastąpi szkoda. Chodzi tu głównie o sprawdzenie czy pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem, znalezienie potencjalnych zagrożeń i przeprowadzenie działań naprawczych. Główna różnica między przeglądem integralności a dochodzeniem polega na tym, że to drugie przeprowadza się, gdy szkoda już nastąpiła.

Najtrudniejsze w proaktywnym wykrywaniu jest wytypowanie miejsca w systemie gdzie ocena ryzyka oszustwa powinna być wykonana. Zespół pracujący nad tym w Europejskim Banku Inwestycyjnym opracował w tym celu własną metodologię – informuje FCPA blog. 

Zespół włączył do pracy różne działy EBI. Zintegrowano kilka zewnętrznych baz danych żeby uzyskać bardziej całościowy obraz sytuacji. Opracowano algorytmy do tworzenia ponad 30 wskaźników ryzyka oszustwa. Brane są pod uwagę między innymi takie kwestie jak opóźnienia w realizacji projektu i zamówienia, sprawy społeczne, środowiskowe, ryzyka specyficzne dla kraju czy doniesienia medialne.

Obecnie każda operacja ma przypisany określony wskaźnik ryzyka oszustwa. To wynik sumy ponad 30 wskaźników. Dane są na bieżąco wizualizowane, co pozwala ocenę on line ryzyka wszystkich operacji. Można też zmieniać wagę poszczególnych czynników ryzyka osobno dla każdej operacji.

Jeśli pracownik EBI zauważy określone ryzyko oszustwa jest to od razu uwzględniane w modelu punktacji. W rezultacie ryzyko oszustwa dla danej operacji zostaje zwiększone. Jednocześnie dostęp do bieżących informacji o przebiegu projektu pozwala na monitorowanie ryzyka. Można na tej podstawie zobaczyć trendy ryzyka w przypadku określonych produktów finansowych czy regionów geograficznych.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>