O autorach

Piszą dla nas

Magdalena Bielawny jest Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączyła do zespołu, zdobywała doświadczenie zawodowe, m.in. w Departamencie Audytu Wewnętrznego Alior Banku oraz Dziale Kontrolingu Finansowego firmy Danone. Magda ukończyła studia na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej. Magda posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, postępowań wyjaśniających i analiz procesów biznesowych pod kątem wdrażania i usprawniania mechanizmów zapobiegania nadużyciom w organizacji oraz certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego. Prywatnie miłośniczka kryminałów z dalekiej Północy.


Marcin Bizoń jest Associate Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Specjalizuje się w zastosowaniu analizy danych w celu przeciwdziałania przestępczości, zarówno wspierając od strony analitycznej wyjaśnianie przypadków nadużyć, jak i wdrażając rozwiązania analityczne zapobiegające nadużyciom lub umożliwiające ich wczesne wykrycie. Ponadto, Marcin zajmuje się doradztwem z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć w sektorze finansowym. Marcin ukończył studia podyplomowe Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako członek zespołu biegłych, opracowywał analizy na potrzeby postępowań karnych w największych sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej w Polsce.


Tomasz Dyrda jest Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, odpowiedzialnym za świadczenie usług z zakresu informatyki śledczej, analizy danych, data mining, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem nadużyć oraz usprawniania kontroli wewnętrznej. Tomasz zarządzał międzynarodowymi zespołami w 15 różnych państwach na ponad 100 projektach. Posiada doświadczenie w wielu sektorach gospodarki, w tym w sektorach energetycznym, publicznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, bankowym oraz ubezpieczeniowym. Jest liderem Zespołu Informatyków Śledczych (Forensic Technology and Discovery Services) w centralnej i południowowschodniej Europie. Tomasz jest Magistrem Zarządzania i Marketingu w Śląskiej Wyższej Szkole Biznesu w Katowicach, posiada również szereg profesjonalnych certyfikatów – CIA, PMP, CFE, GCFA. Tomasz występował jako prelegent na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach, jest autorem szeregu publikacji poświęconych informatyce śledczej, eDiscovery oraz opracował program szkolenia z zakresu informatyki śledczej dla biegłych sądowych.


Fraudbuster

Pogromca Korupcji i Nadużyć

AntiFraud@pl.ey.com

Michał Engelhardt, czyli Fraudbuster, opiekuje się Blogiem audytorów śledczych EY. Jest Freelancerem. Wcześniej był m.in. wydawcą w portalu „Gazeta.pl”, autorem tygodnika „Wprost”, reporterem i wydawcą w „Radiu Zet” i w „Esce”. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W wolnym czasie jeździ na nartach i na rowerze.


Olga Gliwa jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Olga jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Strategie Podatkowe. Zanim dołączyła do zespołu, zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Departamencie ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jednego z banków oraz aktywnie rozwijała umiejętności zarządzania projektami. Olga posiada doświadczenie w projektach dochodzeniowych, audytach zgodności połączonych z identyfikacją ryzyka w procesach biznesowych oraz z oceną efektywności systemu kontroli wewnętrznej. Olga uczestniczyła w półrocznym projekcie zagranicznym w Wielkiej Brytanii polegającym na wsparciu procesu AML w jednym z największych światowych banków. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA Polska). Obecnie jest w trakcie zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Jej pozazawodowe zainteresowania to przede wszystkim podróże oraz psychologia.


Daria Graczyk jest Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Daria jest w trakcie zdobywania kwalifikacji Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Przed dołączeniem do zespołu, zdobywała doświadczenie zawodowe w audycie finansowym, gdzie była odpowiedzialna za badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.


Jarek jest Associate Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, gdzie odpowiada za zarządzanie zespołami przeprowadzającymi projekty dochodzeniowe, audyty zgodności oraz projekty z zakresu wdrażania systemów zapewniania zgodności („compliance”), jak i doradztwa w sprawach spornych. Jarek posiada kwalifikację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Jest ekspertem Business Center Club (BCC) ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym (m.in. VAT) oraz systemów zapewnienia zgodności („compliance”). Jarek posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie w realizacji audytów procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, analizy i oceny systemów kontroli wewnętrznej, jak również w badaniu sprawozdań finansowych. Był zaangażowany w ponad 90 projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, realizował projekty prowadzone dla spółek notowanych na GPW (w tym z WIG 20) oraz na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Prelegent licznych szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym. Był inicjatorem i koordynatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.


Zuzanna Hałemejko jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz członkiem Zespołu Informatyków Śledczych (Forensic Technology and Discovery Services). Nadzoruje polskie i międzynarodowe projekty z zakresu zabezpieczania i analizy danych elektronicznych (eDiscovery) oraz informatyki śledczej. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz zespołami EY, nadzorując czynności zabezpieczania, przetwarzania i organizacji przeglądu danych elektronicznych. Wyniki prac Zuzanny – przygotowywane dla firm i kancelarii prawnych – wielokrotnie stanowiły dowody w sprawach związanych z oszustwami, nadużyciami i korupcją, a także były wykorzystywane przy reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa w firmach. Zuzanna jest wykładowcą w ramach studiów podyplomowych oraz szkoleniowcem z zakresu przeprowadzania dochodzeń przy użyciu metod eDiscovery. Posiada tytuł RCA (Relativity Certified Administrator).


Karolina Helman jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Karolina jest absolwentką studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dodatkowo, w ramach studiów magisterskich ukończyła program „Finanse i Zarządzanie w Biznesie” realizowany we współpracy SGH i EY. Karolina jest również stypendystką programu Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Portugalii (w Porto). Przed dołączeniem do zespołu, pracowała w Dziale Audytu oraz Doradztwa Transakcyjnego EY.


Piotr Jagodziński jest Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Piotr jest absolwentem studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie oraz stypendystą programu Erasmus na University of Lapland w Finlandii. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Zanim dołączył do zespołu, zdobywał doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych, specjalizując się w obszarze Anti-Money Laundering.


Kinga Kośnik

Starszy Konsultant

kinga.kosnik@ey.com

Kinga Kośnik jest Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobyła pracując przez dwa lata w EY Boston w Stanach Zjednoczonych. Kinga jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe. Specjalizuje się w projektach doradczych i audytach zgodności, których celem jest analiza procesów i procedur oraz identyfikacja obszarów działalności narażonych na ryzyko nadużyć. Ponadto, Kinga posiada bogate doświadczenie w projektach dotyczących przeglądu procesów i procedur biznesowych, audytu wewnętrznego i zgodności, doradztwa due diligence oraz przeglądów pod kątem amerykańskiej ustawy FCPA. Głównymi branżami, dla których wykonuje projekty są farmaceutyczno-medyczna oraz finansowa. Posiada również doświadczenie w pracy z klientami branży produkcyjnej, dystrybucyjnej oraz energetycznej. Kinga posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA).


Anna Kuśmierczuk jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączyła do zespołu, pracowała w Biurze Korporacyjnym BRE Banku (obecnie mBank). Ania jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość (ze specjalizacją Finanse Przedsiębiorstwa) oraz studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. Uczestniczyła w projektach dochodzeniowych zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Anna jest w trakcie zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). Jest również członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).


Emilia Łopuchowicz jest Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na kierunku Finanse i Rachunkowość, gdzie ukończyła również współprowadzony przez EY Program Finanse i Zarządzanie w Biznesie. Emilia posiada kwalifikację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jest członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE) oraz certyfikowanym Biegłym ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Przed dołączeniem do zespołu, Emilia zdobywała cenne doświadczenie w audycie finansowym EY, gdzie była odpowiedzialna za badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.


Katarzyna Łukasik-Gogol jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Do Zespołu dołączyła w 2012 roku. Katarzyna jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Bankowość oraz Finanse Przedsiębiorstwa. Katarzyna posiada również kwalifikację Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz jest członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS). Zawodowo specjalizuje się w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy, FCPA, audytach wewnętrznych i wdrażaniu rozwiązań compliance.


Wojciech Niezgodziński jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Choć jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, pierwsze zawodowe kroki stawiał w Redakcji Ekonomicznej Radia TOK FM. W pracy reportera pomagały mu studia dziennikarskie, które kontynuuje na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie, swoje reporterskie doświadczenie i zamiłowanie do łamigłówek Wojciech przekuwa w umiejętność przeprowadzania audytów dochodzeniowych. Wojciech posiada certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego.


Justyna jest radcą prawnym w Kancelarii EY Law. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. Posiada doświadczenie w obsłudze procesów korporacyjnych i reorganizacyjnych, w tym związanych z przekształceniem, podziałem, połączeniem podmiotów gospodarczych, w tym również w ramach połączeń transgranicznych. Zajmuje się także doradztwem prawnym przy projektach restrukturyzacyjnych dotyczących przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie prawa pracy, prawa nieruchomościowego, własności przemysłowej oraz kwestii regulacyjnych. Świadczy usługi na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych, w tym spoza Europy. Obecnie rozwija się w obszarze biznesów rodzinnych. Justyna ma bogate doświadczenie w sprawach związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz opłat za odrolnienie. Poza prowadzeniem sporów administracyjnych i sądowych, prowadzi szkolenia oraz jest autorką publikacji dotyczących tej tematyki. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2015 r. jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radów Prawnych we Wrocławiu.


Michał Piekarczyk jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu audytów zgodności, audytów śledczych oraz analiz procesów biznesowych. Michał brał udział w kilkudziesięciu projektach realizowanych dla polskich i międzynarodowych klientów w kraju i za granicą. Jest absolwentem Ekonomii ze specjalizacją Rynki Finansowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów na kierunku Filozofia, gdzie zajmował się praktycznymi zastosowaniami Teorii Gier. Michał jest również stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie T.G. Masaryka w Brnie (Czechy). Przed dołączeniem do zespołu, zdobywał doświadczenie w jednym z wrocławskich Biur Informatyczno-Księgowych i Polskiej Akademii Nauk.


Piotr Płatek jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Ekonomia. Zanim dołączył do zespołu, zdobył kilkuletnie doświadczenie w Dziale Audytu Ogólnego EY, gdzie był odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Piotr ma praktyczne doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych, audytów zgodności oraz projektów związanych z analizą transakcji gospodarczych. Był również odpowiedzialny za realizację projektów polegających na ocenie efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikacji ryzyk w procesach biznesowych. Piotr współpracował z wiodącymi firmami z sektora farmaceutycznego, nieruchomościowego, produkcyjnego oraz instytucjami finansowymi.


Michał Rączy jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, odpowiedzialnym za prowadzenie projektów z zakresu analizy danych pod kątem zapobiegania oraz wykrywania nadużyć. Ma praktyczne doświadczenie zarówno w zakresie metod zaawansowanej analizy danych, jak i prowadzenia audytów śledczych oraz testowania kontroli przeciwdziałających nadużyciom. Brał udział w projektach w Anglii i w Niemczech. Uzyskał certyfikaty zawodowe CFE, CIA oraz kwalifikację CISA.


Edyta Szczygieł jest Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączyła do zespołu, zdobywała doświadczenie w bankowości m.in. w Departamencie Ryzyka Kredytowego oraz Departamencie Windykacji. Edyta jest absolwentką programu Joint Master Degree in Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA). Dyplom zdobyła podczas studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, University of Applied Sciences bfi Vienna oraz The New Anglo-American University w Pradze. Ponadto, ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Edyta jest w trakcie zdobywania tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor, CIA), jest również członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).


Dung Anh Tran jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe w audytach dochodzeniowych, doradztwie w sprawach spornych, audytach zgodności oraz projektach z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć, jak i w audytach sprawozdań finansowych. Uczestniczył w ponad 50 projektach realizowanych na zlecenie dużych firm z branży metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, produkcyjnej oraz FMCG, w tym globalnych korporacji posiadających rozbudowane regulacje wewnętrzne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). Jest także członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). W wolnym czasie gra w squasha, czyta kryminały oraz szlifuje języki obce (angielski, niemiecki).


Mariusz Witalis jest Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, odpowiedzialnym za kierowanie audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami śledczymi, prowadzonymi przez EY w Polsce i poza granicami kraju. Jest Liderem Zespołu Doradztwa dla Sektora Farmaceutycznego EY. Mariusz ukończył Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE) przyznawany przez Stowarzyszenie Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) nadawany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych (IIA). Mariusz Witalis jest autorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na wielu konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.


Wojciech Ziółkowski jest Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączył do zespołu, zbierał doświadczenia w firmach konsultingowych oraz w Dziale AML jednego z banków. Wojtek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing (Zarządzanie Strategiczne), Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystą programu Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Posiada doświadczenie w audytach dochodzeniowych, audytach zgodności oraz projektach z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć. W wolnym czasie podróżuje i uprawia sport.


Współpracowali z nami

Agnieszka była Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, audytorem wiodącym systemów etycznych (m.in. SA 8000, ETI Base Code – SMETA, Initiative Clause Sociale), audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2015. Specjalizuje się w doradztwie w obszarze ładu korporacyjnego, w tym analizie ryzyka ESG, opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania etycznego według międzynarodowych standardów etycznych i zgodnych z wymaganiami klientów.


Marcin Bieszki jest Starszym Konsultantem w Dziale Global Financial Services w warszawskim biurze EY. Marcin jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym ze specjalnością Transport i Logistyka. Posiada doświadczenie w projektach dochodzeniowych, w szczególności w gromadzeniu dowodów na potrzeby sporów sądowych i zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji Certyfikowanego Biegłego ds. Nadużyć Gospodarczych (CFE).


Sylwia była Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Studiuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, aktywnie biorąc udział w licznych warsztatach i konferencjach na temat etyki w branży medycznej i farmaceutycznej. Przed dołączeniem do zespołu, Sylwia zdobywała cenne doświadczenie zawodowe z zakresu doradztwa transakcyjnego w firmie doradczej, kontroli sprzedaży w koncernie farmaceutycznym, a także w Ministerstwie Zdrowia. W wolnym czasie Sylwia uczy się języka hiszpańskiego, gra na pianinie i uprawia sport (m.in. piłkę nożną).


Marta Denys była Starszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Certificate in Anti-Money Laundering of International Compliance Association (ICA). Marta ma bogate doświadczenie projektowe w przeprowadzaniu projektów dochodzeniowych i doradczych, audytów wewnętrznych oraz analiz procesów biznesowych ukierunkowanych na poprawę środowiska kontroli wewnętrznej i wprowadzanie mechanizmów zapobiegających nieprawidłowościom. Realizowała projekty w Polsce oraz zagranicą. Przed dołączeniem do zespołu, Marta zdobywała doświadczenie w wykrywaniu przestępstw ubezpieczeniowych o charakterze międzynarodowym, a także w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na amerykańskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Prywatnie jest miłośniczką kartingu, jazdy na snowboardzie oraz kryminalistyki.


Elżbieta Frydrych była Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Ekonomia. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Zanim dołączyła do Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, zdobyła kilkuletnie doświadczenie w Dziale Audytu Ogólnego EY w Krakowie. Posiada doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.


Agata Gmaj

Starszy Konsultant

agata.gmaj@pl.ey.com

Agata Gmaj była Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Agata jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Agata ukończyła również studia MBA ze specjalnością Finanse na uniwersytecie Lindenwood University w Saint Charles, w Stanach Zjednoczonych. Agata posiada doświadczenie w audytach dochodzeniowych, audytach zgodności, projektach z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć oraz posiada certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor).


Grzegorz Idzikowski był Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz członkiem Zespołu Informatyków Śledczych (Forensic Technology and Discovery Services). Specjalizuje się w zadaniach z zakresu eDiscovery oraz informatyki śledczej. Brał udział w ponad 90 projektach związanych z zabezpieczeniem danych i zarządzaniem przeglądami danych. Prowadził szkolenia dla biegłych sądowych z zakresu zabezpieczania danych oraz metod analizy dowodów elektronicznych. Ekspert w dziedzinie przetwarzania danych w postaci elektronicznej. W ostatnim czasie zajmuje się analizą typu 'predictive coding' wykorzystującą uczenie maszynowe do klasyfikacji danych elektronicznych. Grzegorz współpracował z wiodącymi firmami z sektora metalurgicznego, energetycznego, farmaceutycznego, ubezpieczeniowego oraz bankowości inwestycyjnej. Posiada tytuł RCA (Relativity Certified Administrator) oraz jest członkiem Instytutu Informatyki Śledczej.


Paweł Kowalczyk był Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe z Audytu, Kontroli Finansowej i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), kończąc obecnie zdobywanie certyfikatu CIA (Certified Internal Auditor). Paweł zdobył doświadczenie pracując w 3 znaczących bankach w Polsce w obszarach zarządzaniem ryzykiem kredytów, prania brudnych pieniędzy oraz w audycie wewnętrznym dot. ryzyka operacyjnego, compliance oraz finansów.


Jakub Kraszkiewicz był Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, odpowiedzialnym za nadzór operacyjny nad audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami śledczymi, prowadzonymi przez EY w Polsce i poza granicami kraju. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Realizował także stypendium Socrates Erasmus na University of Tampere w Finlandii. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.


Adam Kwiecień był Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączył do zespołu, pracował m.in. w dziale AML jednego z banków. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskiego - również na UW oraz stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie w Walencji (Wydział Prawa). Na studiach aktywnie zajmował się prawami człowieka oraz zwalczaniem dyskryminacji koordynując projekt w organizacji pozarządowej. W wolnym czasie gra w siatkówkę i jeździ na łyżwach.


Artur Lazoryk był Praktykantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Studiował w London School of Economics and Political Science na kierunku Zarządzanie. Oprócz angielskiego, Artur swobodnie posługuje się rosyjskim i zna podstawy niemieckiego. Chciałby opanować również podstawy języka chińskiego. W wolnych chwilach chętnie uprawia sport.


Maciej Malczyk był Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Maciej jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Bankowość. Przed dołączeniem do zespołu EY, Maciej zdobywał doświadczenie w mBanku, gdzie zajmował się przeciwdziałaniem nadużyciom w obszarze bankowości elektronicznej.


Marta Masilevich była Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie w Brukseli (Vrije Universiteit Brussel – Wydział Zarządzania). Na studiach aktywnie zajmowała się sprawami promocji przedsiębiorczości w ramach członkostwa w Kole Naukowym Przedsiębiorczości i Innowacji oraz pracowała w Dziale Księgowości w jednej z międzynarodowych korporacji.


Przemysław Nowak był Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialnym za prowadzenie projektów związanych z wyjaśnieniem przypadków nadużyć, analizą procesów biznesowych mającą na celu usprawnienie środowiska kontroli wewnętrznej i wdrożenie mechanizmów zapobiegających wystąpieniu przypadków nadużyć. Przemek realizował również projekty w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, pomagając instytucjom obowiązanym dostosować wewnętrzne procesy, procedury i systemy IT do wymogów regulacyjnych, i efektywnie zarządzać ryzykiem reputacyjnym w zakresie AML. Przemek jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (Certified Internal Auditor). Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).


Marcin Ostaszewski był Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, gdzie zdobył ponad 4-letnie doświadczenie w realizacji audytów śledczych, audytów zgodności (również w kontekście FCPA i UK Bribery Act) oraz przeglądów procesów biznesowych pod kątem ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Marcin zarządzał lub był zaangażowany w pracę zespołów, które realizowały międzynarodowe oraz krajowe projekty dla klientów z sektora farmaceutycznego i medycznego, energetycznego oraz budowlanego. Uzyskał tytuł Magistra na kierunkach Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz Amerykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Marcin posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA), a obecnie jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). W wolnym czasie uczestniczy w motocyklowych rajdach enduro oraz podróżuje.


Włodzimierz Piątek był Konsultantem w warszawskim biurze EY w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończył Wydział Ekonomii na kierunku Informatyka Ekonomiczna. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz Computer Forensics. Brał udział w projektach eDiscovery, gdzie był odpowiedzialny za przeprowadzenie zabezpieczenia danych elektronicznych użytkowników, w tym danych z komputerów, danych serwerowych, urządzeń przenośnych i telefonów komórkowych. Włodzimierz realizował także liczne projekty mające na celu przeprowadzenie przeglądu bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury w spółkach z różnych branż.


Rafał Rydzak był Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktorant w Katedrze Rachunkowości. Autor artykułów z zakresu rachunkowości i audytu. Aplikant na biegłego rewidenta, członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie finansowym i księgowym. Zanim dołączył do Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, zdobył kilkuletnie doświadczenie w Dziale Audytu Ogólnego EY oraz innych spółek audytorskich. Posiada doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Był także odpowiedzialny za realizację procedur oceny efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację ryzyk w procesach biznesowych.


Michał Sajko był Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobył w ramach audytu finansowego EY, współpracował również z firmami takimi jak McKinsey&Company oraz KPMG. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, a także Program Finanse i Zarządzanie w Biznesie umożliwiający zdobycie kwalifikacji ACCA. Tematem jego pracy magisterskiej, zamykającej okres angielskojęzycznych studiów International Business w SGH, były zagadnienia efektywności przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym. Jego pozazawodowe zainteresowania obejmują problematykę społeczno-polityczną oraz psychologię. Prywatnie uprawia kolarstwo szosowe oraz narciarstwo biegowe.


Robert od dziewięciu lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wdraża systemy etyczne oparte na uznanych międzynarodowych normach i standardach – SocialAccountability 8000, BSCI, SMETA. Wspiera też polskie firmy w spełnieniu wymagań etycznych stawianych przez globalnych kontrahentów, między innymi w systemie zarządzania łańcuchem dostaw EcoVadis. Robert specjalizuje się w analizowaniu ryzyk pozafinansowych spółek na potrzeby podmiotów finansowych. W latach 2010 – 2014 był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ciała opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczył Grupie roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Autor oraz redaktor licznych publikacji książkowych i raportów dotyczących etyki biznesu oraz raportowania danych pozafinansowych, m.in. „Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania”, „Etyka w HR”, „Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla spółek”, „Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe”.


Magdalena Szczepnik była Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dochodzeniowych oraz audytów wewnętrznych. Wcześniej Magdalena zdobywała doświadczenie m.in. w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG oraz w sektorze bankowym. Magdalena jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie skupia się na problematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Magdalena jest w trakcie zdobywania kwalifikacji Biegłego Rewidenta oraz tytułu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor, CIA).


Rinat Szepe był Staszym Analitykiem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w katowickim biurze EY. Wcześniej pracował prawie dwa lata w Dziale Audytu Ogólnego, zdobywając doświadczenie w zakresie m.in. badania wiarygodności sprawozdań finansowych, analizy procesów oraz testowaniu środowisk kontroli wewnętrznej. Uczestniczył w projektach zarówno w kraju, jak i za granicą. Rinat jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizuje się w analizie finansowej oraz inwestycjach i zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym. Zdobył certyfikat LCCI English for Business Level 3 oraz biegle posługuje się jezykiem rosyjskim.


Katarzyna Zwolińska była Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Zanim dołączyła do EY, pracowała w Dziale Audytu jednej z firm „Wielkiej Czwórki”. Kasia posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania projektów dochodzeniowych, audytów wewnętrznych oraz analiz procesów biznesowych mającą na celu usprawnienie środowiska kontroli wewnętrznej i wdrożenie mechanizmów zapobiegających wystąpieniu przypadków nadużyć. Kasia ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.


Bartłomiej Żołnowski jest Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał kwalifikację ACCA. Bartłomiej ma bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych, audytów zgodności oraz projektów związanych z analizą transakcji gospodarczych, w szczególności pod kątem wystąpienia ryzyka korupcji. Był odpowiedzialny za realizację projektów z zakresu oceny efektywności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikacji ryzyk w procesach biznesowych. Bartłomiej wspierał wiodące firmy z sektora informatycznego, energetycznego, FMCG i farmaceutycznego. Przed dołączeniem do zespołu, zdobył kilkuletnie doświadczenie w Dziale Audytu Ogólnego EY.