NIK kontroluje wykorzystanie bilingów przez służby specjalne

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

NIK kontroluje, jak służby wykorzystują bilingi telefoniczne. Zasadnicze pytanie, na które ma odpowiedzieć Izba, brzmi: czy istniejące przepisy dostatecznie chronią prawo obywateli do prywatności?

Dyrektywa Komisji Europejskiej głosi, że bilingi można wykorzystywać tylko w wypadku dochodzeń dotyczących poważnych przestępstw. Tylko czym jest „poważne przestępstwo”? Według niektórych ekspertów to takie, które jest zagrożone karą od trzech lat pozbawienia wolności wzwyż. Przy takiej interpretacji, istnieje jednak cała grupa przestępstw, których nie da się wykryć bez dostępu do bilingów, uważa Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. Równolegle z kontrolą, jaką objęto służby specjalne, sprawdzane też są doniesienia prasowe, z których wynika, że bilingi są wykorzystywane przez sądy cywilne. To, zdaniem Bieńkowskiego, byłoby wyraźnie sprzeczne ze wspomnianą dyrektywą KE.

Kontrolowane są również procedury w służbach, u operatorów – inspektorzy NIK sprawdzają np., czy dane z bilingów są odpowiednio zabezpieczone oraz czy po dwóch latach są bezwzględnie niszczone.

Weryfikowana jest też ogromna liczba zapytań składanych przez służby o bilingi. W 2011 r. było ich ponad 1,8 mln, podczas gdy rok wcześniej o 0,5 mln mniej. Możliwe, że ten spektakularny wzrost zapytań to efekt szukania przez służby numerów telefonicznych po omacku. Od kiedy każdy może przenieść swój numer do dowolnego operatora, znacznie trudniej jest ustalić, która z firm telekomunikacyjnych  nim jest. Jest wielce prawdopodobne, iż służby pytają o jeden numer wszystkich działających w Polsce operatorów, z czego wynikałoby, iż w rzeczywistości trafnych zapytań było dużo mniej.

Problem z przypisywaniem konkretnych numerów operatorom miał rozwiązać zintegrowany zbiór danych telekomunikacyjnych. NIK sprawdza, czy Urząd Komunikacji Elektronicznej, który za to odpowiada, stworzył taki zbiór.

Źródło:

[1] http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/jak-sluzby-korzystaja-z-billingow-telefonicznych.html


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>