NIK: JPK VAT zbyt słabo wykorzystane dobre narzędzie

Fraudbuster
Fraudbuster Pogromca Korupcji i Nadużyć
kontakt

NIK przeprowadziła kontrolę działania w skarbówce JPK VAT. Samo narzędzie i na przykład stabilność systemu z nim związanego izba oceniła pozytywnie. Uznała natomiast, że potencjał drzemiący w rozwiązaniu był słabo wykorzystany przynajmniej w okresie jego wdrażania.

JPK VAT został wprowadzony 1 lipca 2016 roku. Na początku obowiązek sporządzania go objął tylko duże przedsiębiorstwa. Z czasem kolejne, coraz mniejsze podmioty musiały go przygotowywać. JPK VAT to zestandaryzowany cyfrowy plik księgowy tworzony i przechowywany dla okazania skarbówce. Raz w miesiącu firmy muszą go przesłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

JPK VAT pozwala na szybką analizę danych o transakcjach i przepływów finansowych. Pozwala wykryć nieprawidłowości, między innymi puste faktury. Zmniejsza liczbę kontroli w firmach, a jeśli już do nich dochodzi, to częściej w ich wyniku wykrywane są nieprawidłowości. Teoretycznie uciążliwość kontroli dla przedsiębiorców powinna ulec zmniejszeniu. Jednak ankieta przeprowadzona przez NIK nie potwierdza tego. Właściciele firm nie zauważyli spadku uciążliwości wizyt skarbówki.

Jak ocenił NIK stopień wykorzystania JPK VAT w początkowej fazie był niewystarczający. Spowodowane to było opóźnieniami w Ministerstwie Finansów w opracowaniu wykorzystania nowego narzędzia. Dopiero w sierpniu 2018 roku resort zlecił opracowanie rozwiązania pozwalającego na dostęp do wszystkich danych zawartych w JPK.

Do końca 2016 roku JPK VAT nie zawierał numeru NIP kontrahenta. Nie było, zatem możliwości porównania sprawozdań dwóch stron transakcji. Po wprowadzeniu obowiązku tworzenia i przesyłania JPK VAT w 2016 i 2017 roku nikt na poziomie centralnym nie sprawdzał, czy obowiązane podmioty wywiązują się z tego. Nie było też do połowy 2017 roku opracowanych mierników skuteczności wykorzystania JPK – zauważają inspektorzy NIK.

W zaleceniach pokontrolnych NIK zlecił resortowi finansów między innymi przygotowanie narzędzia zapewniającego Krajowej Administracji Skarbowej dostęp do plików przekazywanych drogą elektroniczną i stałe monitorowanie wykorzystania JPK przez jednostki KAS..

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>