Nadchodzą zmiany w Dobrych Praktykach GPW

Adam Sawicki
Adam Sawicki Konsultant
kontakt

16 stycznia 2020 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zorganizowała warsztaty o Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Licznie zgromadzonym uczestnikom przedstawiono m.in. zasady, statystyki i rekomendacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk. Omówiono również ostatnie zmiany w przepisach oraz zasygnalizowano nadchodzące zmiany w Dobrych Praktykach.

Znaczenie audytu wewnętrznego

Organizatorzy przytaczając Stanowisko Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW w sprawie skuteczności nadzoru w spółkach publicznych, przypomnieli, że połowa nieprawidłowości w spółkach wynika ze słabości systemów wewnętrznych – kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance, a także funkcji audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny pełni w tym przypadku szczególnie istotną rolę wspierając radę nadzorczą w sprawowaniu efektywnego nadzoru nad spółką. Z kolei rolą RN jest dbanie o to aby audyt w spółce spełniał standardy zapewniające niezależność audytora.

W kontekście systemów i funkcji wewnętrznych – Rozdział III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN) zwrócono uwagę, że funkcje zarządzania ryzykiem, kontroli i audytu wewnętrznego oraz compliance powinny być wdrożone w każdej spółce giełdowej. DPSN nie narzuca jednak spółkom obowiązku posiadania wydzielonych komórek odpowiedzialnych za te funkcje, a więc brak wydzielonej funkcji nie oznacza nieprzestrzegania przez spółkę DPSN.
Dobre Praktyki odnoszą się również do problematyki konfliktu interesów (Rozdział V DPSN). W opinii organizatorów warsztatów, tematyka ta jest znana spółkom giełdowym i wśród większości z nich dominuje zrozumienie idei i istoty zasad związanych z konfliktem interesów.
Statystycznie ujmując, wśród spółek, które od 2016 roku poinformowały o niestosowaniu zasad zawartych w Dobrych Praktykach:
• 38% spółek poinformowało o niestosowaniu zasady postulującej spełnianie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań audytu wewnętrznego kryteriów niezależności określonych w międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (III.Z.3 DPSN),
• a 37% spółek poinformowało o niestosowaniu zasady określania w regulacjach wewnętrznych kryteriów, okoliczności i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów (V.Z.6. DPSN).

Planowane zmiany w Dobrych Praktykach

Na zakończenie warsztatów zasygnalizowano planowane zmiany w treści i stosowaniu Dobrych Praktyk. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie obowiązku publikacji raportu nawet w przypadku stosowania przez spółkę wszystkich zasad wymienionych w Dobrych Praktykach. Ponadto planowane jest wykreślenie tych postanowień DPSN, które zostają wprowadzone przepisami prawa np. regulacja dot. przyjęcia przez spółki polityki wynagrodzeń wprowadzona nowelizacją ustawy o ofercie publicznej . Ponadto wprowadzone będą większe wymogi w zakresie audytu wewnętrznego dla spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40. Zostaną też doprecyzowane niektóre zasady i rekomendacje w oparciu o spostrzeżenia spółek wynikające z praktycznego ich stosowania. Jednocześnie organizatorzy zachęcili do przesyłania uwag dotyczących Dobrych Praktyk do Działu Emitentów GPW.
Pełna prezentacja z warsztatów dostępna jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Powiązane wpisy


Napisz komentarz

XHTML: Możesz użyć tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>